آلگابُن

شماره ثبت ماده کودی: 41932
توسعه چشم گیر گلدهی
عصاره جلبک دریایی

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 41932
تاریخ انقضا : 3سال پس از تولید
شرکت تولید کننده : اینن گرین تگ
کشور تولید کننده : چین
شرکت وارد کننده : کشت بن آسیا

ویژگی ها :

 • افزایش چشمگیر میزان گل دهی و باردهی
 • تحریک جوانه زنی و باروری بذر
 • محافظ بیولوژیکی از طریق تحریک ناحیه ریشه
 • افزایش کیفیت و عمر مفید خاک
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های محیطی
 • تامین متعادل عناصر مغذی و کاهش طول عمر دوره رشد گیاه
 • دارای ماده معدنی، آمینواسید، هورمونهای طبیعی رشدو پلی ساکارید ها

آنالیز محصول :

عنصر درصد
اسید آلجینیک 20%
ازت محلول در آب (NO3) 1%
پتاسیم محلول در آب (K2O) 16%
فسفات محلول در آب (H2PO4) 1%
اسید آمینه آزاد %2

دستورالعمل استفاده :

محصول میزان مصرف
سبزی و صیفی جات 1-5/0 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت
غلات 1-5/0 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت
ذرت و درختان میوه 5/1-1 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت
روش مصرف محلول پاشی- آب آبیاری

هشدارهای عمومی :

 • همراه با اسید هیومیک استفاده نگردد.
 • در صورت محلول پاشی 500-300گرم در هزارلیتر آب استفاده گردد.
 • در صورت استفاده باسایر نهاده ها،ابتدا قابلیت اختلاط به میزان کم آزمایش گردد.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.