سَم

کشت بن آسیا

نمایندگی پخش محصولات

از مهم ترین بخش ها در رشد گیاهان استفاده ازسموم کشاورزی است. سموم کشاورزی هر کدام با توجه به فرمولاسیونی که دارند بر نوع خاص گیاه تاثیر می گذارد.

کشت بن آسیا نمایندگی پخش محصولات پاک سَم ایرانیان و ملی شیمی کشاورز می باشد.