بُنامــا

شماره ثبت : 09604
افزایش دهنده استحکام و مقاومت در گیاهان
کود پایه

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 09604
تاریخ انقضا : 10 سال پس از تولید
شرکت تولید کننده :اینن گرین تگ
کشور تولید کننده : چین
شرکت وارد کننده : شرکت کشت بن آسیا
آدرس : قزوین ، بلوار نخبگان، ساختمان لیدوما ، واحد 7 کد پستی:3414798485
تلفن : 33658443،5،6-028
وزن خالص: 25 کیلوگرم

ویژگی ها :

  • افزایش ریشه زایی و رشد یکدست محصول
  • محرک رشد و افزایش باردهی و کیفیت محصول
  • افزایش چشمگیر میزان جذب عناصر و سایر کودها
  • تامین ماده آلی خاک ، کاهش بیش بود و مسمومیت خاک
  • کنترل اثرات فلزات سنگین موجود در خاک
عنصر درصد وزنی (w/w)
نیتروژن کل %3
اسید هیومیک %30
مواد آلی %50
محصول میزان مصرف
به ازای هر هکتار زمین زراعی 250-100 کیلوگرم
به ازای هر درخت بالغ 0.5-2 کیلوگرم
به ازای هر کیلوگرم خاک گلدان 30-25 گرم

احتیاط و هشدار:

  • دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت و در دمای 40-35 درجه سانتیگراد نگهداری شود
  • هنگام کود پاشی با کود اوره گرانوله مخلوط نگردد.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود .
  • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود .