هيومابن پتاسيك

هيومابن پتاسيك از مرغوب ترين ذخاير ليگنايت كه يك ماده كاملا طبیعی معدنی است تهيه شده ودر تركيب آن اسيد هيوميك،اسيد فولويك و پتاس بكار رفته است. وجود اسید فولویک با اندازه ملکولي كوچكترآ نرا از نظر فیزیکی و بیولوژیکی فعالتر ساخته است. این کود قابلیت حلالیت بسیار بالائی در آب داشته و در آبهای سخت بخوبی حل ميگردد. برای محصولات باغی ،فضای سبز، درختکاری ونیز برای کلیه گیــاهان کشــــاورزی و گلخانه ای كود بسيار منــاسبی اســـت و می توان آنرا به تنهائی و یا مخلوط با ازت و فسفر در سیستم آبیاری یا محلول پاشی استفاده نمود.

هيومابن گرانولار

هيومابن گرانولار از مرغوب ترين ذخايرهيوميك كه يك ماده كاملا طبیعی معدنی است ، تهيه شده و با تکنولوژی مخصوص ،دانه دانه گرديده است. علاوه بر هيوميك اسيد با درصد بسيار بالا شامل اسيد فولويك نيز بوده و با توجه به قابليت جذب تدريجی در خاك مواد مغذی را در تمام فصل رشد در اختيار گياه قرار می دهد.

هيومابن سوپر پتاسیک

هيومابن سوپر پتاسیک ازمرغوب ترين ذخاير لئونارديت كه يك ماده كاملا طبیعی معدنی است تهيه شده ودر تركيب آن اسيد هيوميك،اسيد فولويك و پتاس بكار رفته است. جهت توليد آن از مدرنترين تکنولوژی عصاره گیری استفاده و در فرايند توليد آن نهایت دقت اعمال گرديده است. این محصول بدلیل داشتن قابلیت انحلال بالا در آب ، به روش های مختلفی از قبيل مصرف مستقيم در خاک، خیساندن بذر و ریشه ، کود آبی ومحلول پاشی استفاده می گردد.

فولوابن پتاسیک

فول وابـن پتاسیک محتوی مقدار زیادی لئوناردیت می باشد که غیرسمی ، بدون ضرر و غیرقابل اشتعال است .

آلگابن FE + NPK

آلگابـن FE + NPK كه بصورت پودریا پرک قابل حل در آب ميباشد، یک عصاره کاملا طبیعی است که با دقت بسيار بالا از جلبک هاي دریائی قهوه ای رنگ بدست آمده و شامل 70 نوع مواد معدنی، 17 نوع اسید آمینه، 4 نوع هورمون گیاهی، مواد كلات كننده و شکرهای ترکیبی است. این مواد مغذی طبیعی و بیواکتیو فوائد مختلفی برای افزایش باردهی و کیفیت محصول انواع گیاهان و محصولات داشته و قدرت قابل توجهی به آنها میدهد.

آلگابـن HA+NPK

آلگابـن HA+ NPK يك كنسانتره جلبكی خمیری شکل می باشد كه با توجه به درصد خلوص بالای آن به عنوان يك ماده مغذی بسيار قوی و موثر شناخته شده است. اين كود از بزرگترین ذخیره اشنه دریائی جهان(يك نوع جلبك) استخراج گرديده و آلجنیک اسید موجود در آن میکروارگانیسم های خاک را تحریک و فعال می سازد .همچنين توانائی خاك را در نگهداری آب افزایش داده و ساير کودهای موجود در خاك را از شسته شدن در هنگام آبياری و یا تجمع آنها دریک جا حفظ مینمايد.از ديگر اثرات اين كود جلوگيری از فشرده شدن و سفت شدن خاك می باشد .

گلومابـن پتاسیک

گلومابـن پتاسیک، ازسری کودهای اسید پلی گلوتامیک كه يكی از کودهای جديد با فن آوری انتشار وجذب کنترل شده است ،و تركيبی از پتاسیم، آهن، باریم، کلسیم، سیلیسیم و غیره که برای رشد محصول لازمند می باشد. اين كود دارای وزن مولکولی پائینی است واز اسید پلی گلوتامیک بعنوان ماده اولیه اصلی و بوسیله فرايند تخمیر تولید میگردد. این ماده جذب مواد مغذی را که برای رشد محصول لازمند بالا برده و باکتریهای تولید شده توسط اسید پلی گلوتامیک هورمون های مفید گیاهی مانند سیتوکینین و غیره را میسازد که میتوانند رشد محصول را تنظیم نمايند. اسید پلی گلوتامیک دارای عملکرد جذب سطحی قوی و قدرت جذب بالای آب است که میتواند از شستشه شدن و تبخیر مواد مغذی جلوگيری نموده و بنابراین میتواند مواد مغذی را بتدریج به محصول برساند.

بازگشت به بالا