<< بازگشت

هيومابن پتاسيك


مشخصات :

 • 1) رشد گیاه را تحریک وافزايش داده، باردهی و كيفيت محصول را زیاد مينمايد.
 • 2) براحتی در آب حل شده و سختی آب بر ميزان انحلال آن بی تاثير بوده ، لخته نشده و ته نشین نمی گردد.
 • 3) حاصلخیزی خاک را افزایش داده و ساختار آنرا بهبود می بخشد.
 • 4) غیرسمی و بی ضرر است.
 • 5) توسط IMO سوئیس تأ ئید شده و برای کشاورزی ارگانیک مناسب ميباشد.

<< بازگشت
<< بازگشت

هيومابن گرانولار


مشخصات :

 • 1) بهره برداری گياه از کودهای معدنی موجود در خاك را بطور قابل ملاحظه ای افزایش داده، مانع از شسته شدن و یا تجمع كود های NPK در هنگام آبياری می گردد.
 • 2) ساختار خاک را بهبود بخشيده و قابلیت نگهداشتن آب ، تبادل یونی و هوادهی خاک را افزایش میدهد.
 • 3) فعالیت میکروارگانیسم های موجود در خا ک را تحریک و افزايش و آلودگیهای داخل خاک را کاهش میدهد. مقدار PH خاک را تنظیم و گياه را در مقابل عوامل اسيدی و قليائی خاك محافظت می نمايد.


روش های استفاده :

استفاده به عنوان کود پایه:

برای هر هكتار زمين زراعی ،مقدار150 تا 300 كيلوگرم از اين كود را قبل از كاشت محصول ، روی سطح خاک ريخته سپس حدود 10 الی 15سانتیمتر شخم بزنيد و سپس بذر را بکارید.

کود پاشی:

برای هر هكتار زمين زراعی ،مقدار100 تا 200 كيلوگرم از اين كود را در ميان گياهان كشت شده بپاشيد.
مقدار مصرف را متناسب با محصولات مختلف و مراحل مختلف و طبق نظر كارشناس كشاورزی تنظیم نمائيد.

بسته بندی:

در کیسه های 25کیلوگرمی در دسترس می باشد.

<< بازگشت
<< بازگشت

هيومابن سوپر پتاسیک


مشخصات :

 • 1) مقدار بالای اسید هیومیک موجود درآن هزینه مصرف را کاهش داده و برای بکارگیری در طرق مختلف توسط كشاورزان و باغداران مناسب می باشد.
 • 2) براحتی در آب حل شده و سختی آب بر ميزان انحلال آن بی تاثير بوده ، لخته نشده و ته نشین نمی گردد.
 • 3) به واسطه فعالیت بیولوژیـــکی بالای آن، براحتی توسط گیاه جــذب و استـفاده می شود.
 • 4) توسط IMO سوئیس تأئید شده و مناسب برای کشاورزی ارگانیک است.


گیاهان مناسب:

کلیه درختان وگیاهان کشاورزی و گلخانه ای، فضای سبز و باغبانی.


فوائد:

 • 1) عمل فتوسنتز را در گياهان بالا برده ، ميزان باردهی را افزایش و کیفیت محصول را بهبود می بخشد.
 • 2) از نظر تغذیه ای بعنوان یک تقویت کننده خوب برای گياهان و درختان بوده و میزان بهره گيری گیاه را از پتاسیم موجود درخود و در خاک ونیز ازت ، فسفر و دیگر کودهای معدنی بشدت افزایش می دهد.
 • 3) از نظر فیزیکی بعنوان نرم کننده خاک عمل كرده و ساختار خاک را به خوبی بهبود میدهد. ظرفیت نگهداری آب و تبادل یونی توسط خاك را بالا برده و شرایط هوادهی را بهتر میکند. این مزایا به گیاه کمک میکند تا در برابر خشکی ، كم آبی و آفت ها مقاومت نماید.
 • 4) از نظر شیمیائی، بعنوان یک ماده كلات كننده و محافظ عمل كرده، به حفظ کودهای معدنی موجود در خاك کمک و از شستشوی آنها هنگام آبياری جلوگیری مينمايد. گیاه را در برابر تغییرات ph محافظت می کند.
 • 5) از نظر بیولوژیکی، بعنوان یک منبع غذائی، محیط مناسبی را برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم مینمايد.
 • 6) موجب تحریک جوانه زنی و ماندگاري بذرو تنفس و تشکیل و رشد بيشتر ریشه گرديده و به این ترتیب ميزان باردهی و کیفیت محصول را بالا می برد.

استفاده مستقيم در خاک:

برای هر هكتار زمين زراعی ، مقدار 8 تا 12 کیلوگرم از اين كود را به تنهائی یا با مخلوط پتاس، ازت وفسفر %2، در طول دوره كشت بکار ببرید.

محلول پاشی:

300 الی 500 گرم از كود را در 1000 لیتر آب حل نموده و 3 الی 4 مرتبه بفواصل 20 روزه هنگام فصل رشد روی برگ گياهان و درختان بپاشيد. ميزان محلول پاشی می بايست به اندازه ای باشد كه موجب ايجاد و ريزش قطرات محلول و هدر رفتن آن از روی برگ نگردد.

خیساندن بذر:

مقدار 2 کیلوگرم از كود را در 200 الی ليتر آب حل نموده و ph آنرا بین 7/2 تا 7/5 تنظیم کنید .حدود یک تن بذر را به مدت 12 تا 24 ساعت بسته به ضخامت پوست بذر، ظرفیت نم پذیری بذر و حرارت محیط در محلول بخيسانيد. دمای مناسب برای خیساندن بذر حدود 20 درجه سانتیگراد است.

کود آبي:

برای هر هكتار زمين زراعی ، مقدار 8 تا 12 کیلوگرم از اين كود را در حدود20 الی 25 هزار ليتر آب حل نموده و هنگام آبياری وارد زمين نمائيد.

بسته بندی:

در کیسه های 1 ، 5 و 10 کیلوگرمی در دسترس می باشد.

<< بازگشت
<< بازگشت

فولوابن پتاسیک


مشخصات :

 • 1) درصد بالای اسید فولویک آن موجب کاهش هزینه مصرف میگردد و برای کاربرد به روشهای مختلف توسط كشاورزان مناسب است.
 • 2) قدرت بسيار بالائی داشته و برای رشد گياه و حاصلخيزی خاك يك تغذيه كامل محسوب ميگردد.
 • 3) برای رشد میکروارگانیسم ها در خاك محیط مناسبی را فراهم می کند.
 • 4) به آسانی در آب قابل حل است ، در برابر سختی آب قابليت انحلال خود را حفظ ، لخته نگرديده و ته نشین نمی شود.
 • 5) مورد تائید IMO سوئیس بوده و مناسب برای کشاورزی ارگانیک می باشد.


گیاهان مناسب:

کلیه گیاهان کشاورزی ، گلخانه ای، فضای سبز و درختان ميوه.


فوائد:

 • 1) بمقدار زیاد توانائی گياه را در جذب کودهای معدنی موجود در خاک افزایش داده و از شسته شدن و یا تجمع اين مواد جلوگیری میکند.
 • 2) جوانه زنی و باروری بذر و همچنين تنفس، شکل گیری ورشد ریشه را تحریک و بهبود می بخشد.
 • 3) ساختار خاک را به خوبی بهبود می بخشد، قابلیت خاك را در نگهداری آب افزایش داده و تبادل یونها را آسان می نمايد. شرایط هوادهی در خاک را بهبود می بخشد.
 • 4) سموم را جذب کرده و عمر مفيد خاک را افزايش میدهد.


روش های مصرف:

استفاده مستقيم در خاک:

برای هر هكتار زمين زراعی 8تا 12 کیلوگرم از اين كود را به تنهائی یا مخلوط با نیتروژن و فسفر قبل از بذرپاشی یا کاشت گیاه در خاك بپاشيد.

کود آبي:

برای هر هكتار زمين زراعی 8تا 12 کیلوگرم از اين كود را در حدود 15تا 20هزار ليتر آب حل نموده و هنگام آبياری وارد زمين نمائيد.

خیساندن بذر:

100تا300 گرم از اين كود را در حدود 1000 ليتر آب حل نموده و PH را روی 7/2 تا 7/5تنظیم کنید. مدت خیساندن بسته به ضخامت پوست بذر، قابـلیت نم گیری بذر و دمای محیط بین 8 الی 24ساعت متغیر است. دمای مناسب برای خیساندن بذرحدود 20درجه سانتیگراد میباشد.

محلول پاشی:

برای هر هكتار زمين زراعی 1تا 1/5 کیلوگرم از اين كود را در حدود 2000تا 4000هزار ليتر آب حل نموده و روی برگها اسپری نمائيد. ميزان محلول پاشی مي بايست به اندازه ا ی باشد كه موجب ايجاد و ريزش قطرات محلول و هدر رفتن آن از روی برگ نگردد.

بسته بندی:

در بسته های یک و پنج کيلوگرمی موجود است.

<< بازگشت
<< بازگشت

آلگابن FE + NPK


مشخصات :

 • 1) يك تغذيه كامل برای گياه بوده و يك كلات كننده طبيعی است.
 • 2) محتوی اسید آلجینیک، تنظیم کننده های رشد گیاه، انواع مواد مغذی و ارگانیک می باشد.
 • 3) صد در صد قابل حل در آب می باشد.
 • 4) غیرسمی بوده و برای محیط زیست مضر نیست.
 • 5) از ماندگاری بالائی برخوردار است.
 • 6) تائید شده توسط IMO سوئیس و مناسب برای کشاورزی ارگانیک می باشد.


گیاهان مناسب:

کلیه گیاهان کشاورزی ، گلخانه ای، فضای سبز و درختان ميوه.


فوائد:

 • 1) به مقدار زیاد توانائی گياه را در جذب مواد و کودهای معدنی موجود در خاک افزایش داده و از شسته شدن و یا تجمع مواد مغذی در یک جا هنگام آبیاری جلوگیری میکند .ميزان باردهی و كيفيت محصول را به مقدار قابل توجهی افزايش ميدهد.
 • 2) جوانه زنی و باروری بذر را تحريك كرده ، تنفس، شکل گیری و رشد ریشه را بهبود ميبخشد.
 • 3) ساختار خاک را بهبود ، قابلیت نگهداری آب را افزایش و تبادل یونها را آسان کرده و شرایط هوادهی خاک را تسهيل مينمايد.
 • 4) سموم را جذب وعمر مفيد خاک را افزايش میدهد.
 • 5) تحریک قارچی ایجاد میکند.
 • 6) گياه را در برابر انواع تنش و سرما زدگی مقاوم تر كرده و سيستم ايمنی آن را تقويت می نمايد.
 • 7) خاک های کرم زده را ترمیم میکند.


روش های مصرف:

استفاده مستقيم در خاک:

برای هر هكتار زمين زراعی 1تا 2كيلو گرم از اين كود را در3 الی 6 هزار ليتر آب حل نموده و در طول فصل رشد 3 تا 4 بار و به فواصل 20روزه بر روی برگ گياهان و درختان محلول پاشی نمائيد. ميزان محلول پاشی مي بايست به اندازه ای باشد كه موجب ايجاد و ريزش قطرات محلول و هدر رفتن آن از روی برگ نگردد.

کود آبي:

برای هر هكتار زمين زراعی 2تا 3كيلو گرم از اين كود را در 3الی 6 هزار ليتر آب حل نموده و در طول فصل رشد 3 تا 4 بار و به فواصل 20روزه هنگام آبياری وارد زمين نمائيد. بهتر است روش كودابی هنگام صبح یا عصر انجام گردد. همچنين میتوانید آنرا با کود و آفت کش های قلیائی مخلوط کنید.

خیساندن بذر و ریشه :

برای يك تن بذر، 0/5 تا 1 كيلوگرم از كود را در 2/5 تا 3هزار ليتر آب حل نمائيد. زمان خیساندن بسته به ضخامت پوسته ، قابلیت نم گیری بذر و دمای محیط بین 8 الی 12ساعت متغیر بوده و دمای مناسب برای خیساندن بذرحدود 20درجه سانتیگراد میباشد. این روش را نیز میتوان بطور مستقیم در بستر كاشت بذر و همچنین برای ریشه و قلمه، قبل از نشا بکار برد.اين عمل جوانه زنی بذر را افزایش و به رویش وافزايش قدرت جوانه ها کمک می نمايد.

طریقه نگهدرای:

در دمای 4 تا 35درجه سانتیگراد و دور از نورمستقیم خورشید نگهداری نمائيد.

بسته بندی:

در کیسه های 1کیلوگرمی،5 کیلوگرمی و 20کیلو گرمی موجود می باشد.

ماندگاری:

36 ماه

<< بازگشت
<< بازگشت

آلگابـن HA+NPK


مشخصات :

 • 1) يك تغذيه كامل برای گياه بوده و يك كلات كننده طبيعی است.
 • 2) محتوی اسید آلجینیک، تنظیم کننده های رشد گیاه، انواع مواد مغذی و ارگانیک می باشد.
 • 3) صد در صد قابل حل در آب است.
 • 4) غیرسمی بوده و برای محیط زیست مضر نیست.
 • 5) از ماندگاری بالائی برخوردار است.
 • 6) در كشاورزی هيدروپونيك (بدون خاك) نيز قابل استفاده است.
 • 7) موجب افزايش دمای خاك می گردد.
 • 8) تائید شده توسط IMO سوئیس و مناسب برای کشاورزی ارگانیک می باشد.


گیاهان مناسب:

کلیه گیاهان کشاورزی ، گلخانه ای، فضای سبز و درختان ميوه.


فوائد:

 • 1) با توجه به داشتن مقدار زیاد ازت، برای کلیه گیاهان مناسب و مؤثر می باشد. اين كود موجب افزایش ميزان رشد وتوسعه ریشه و رشد سریعتر گیاه شده و سرعت فتوسنتز را افزایش میدهد.
 • 2) فصل گل دهی را طولانی تر میکند.
 • 3) کیفیت محصول را بهبود می بخشد.
 • 4) گياه را در برابر انواع تنش و سرما زدگی مقاوم تر كرده و سيستم ايمنی آن را تقويت می نمايد.
 • 5) ميزان باردهی را 20 الی 30 درصد افزایش میدهد.


روش های مصرف:

کود آبي:

اين كود فقط قابل استفاده در آب آبیاری است .در طول فصل رشد برای هر هكتار زمين زراعی 10تا 12كيلو گرم از اين كود را در 4الی 6 هزار ليتر آب حل نموده و 3 تا 5 بار و به فواصل 20روزه هنگام آبياری وارد زمين نمائيد. بهتر است روش كودابی هنگام صبح یا عصر انجام شده و در نور شديد خورشيد استفاده نگردد.همچنين میتوان آنرا با کود و آفت کش های با درصد اسيدی و قلیائی پائين مخلوط واستفاده نمود.

طریقه نگهدرای:

در دمای 4 الی 35 درجه سانتیگراد و در محل خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید.

بسته بندی:

در بشکه های پلاستیکی 5 کیلوئی، 10کیلوئی و 20کیلوئی.

ماندگاری:

دو سال

<< بازگشت
<< بازگشت

گلومابـن پتاسیک


مشخصات :

 • 1) قابلیت بسیار بالای جذب و نگهداری آب.
 • 2) قابلیت بالای كلات كنندگی و جذب سطحی داشته و میتواند قدرت عملکرد کود را افزایش دهد.
 • 3) كودی طبیعی است و می تواند بخودی خود تجزیه شده و بخوبی با محیط سازگاری دارد.
 • 4) به آخرین ماده ای که تجزیه می شود ، اسید گلوتامیک بوده که توسط گياهان براحتی جذب و سوخت و ساز ميگردد.
 • 5) داراي مدت طولانی تأثیرگذاری و انتشار تدريجی در خاك می باشد.
 • 6) تأئید شده توسط IMO سوئیس و مناسب برای کشاورزی ارگانیک است.


گیاهان مناسب:

انواع سبزیجات، میوه جات, تنباکو، محصولات فیبری و غیره. ( برای رفع زرد شدن لبه برگ ها ، ضعیفی و بیماریهای مختلف فیزیولوژیکی که در نتیجۀ کمبود پتاسیم بوجود می آیند بسيار مناسب است).


فوائد:

 • 1) آنزیم داخل گیاهان را فعال نموده میزان تنفس گیاه را افزایش و سوخت و ساز انرژی را بالا می برد.
 • 2) به تنظیم اسمزی سلولی کمک نموده ، ساقه گیاه را قوی و مقاومت گیاه را در برابر بیماری، آفت، سرما، خشكی ، محل قرارگیری و غیره افزایش می دهد.
 • 3) جابجائی روزنه ها ی گياه را تنظیم می کند. درصد فتوسنتز و تعرق گیاه را بهبود می بخشد.
 • 4) اسيد پلي گلوتاميك موجود دراين كود سبب جذب زیاد آب و جذب سطحی بالا شده و در نتیجه موجب کاهش از دست رفتن کود های پتاسیك می گردد. پودر قابل حل اسید پلی گلوتامیک پتاسیم نه تنها موجب جذب وتأثیر سریع کود پتاسیم مي شود بلکه عمل جذب تدریجی اسید پلی گلوتامیک را نيز فراهم مينمايد. اين خاصيت موجب کاهش از دست- روی پتاسیم نیز ميگردد.


روش های مصرف:

استفاده مستقيم در خاک:

برای مصرف در عمق و سطح خاک می توان آنرا بطور مساوی با سايرکود ها مخلوط نمود. مقدار مصرف آن حدود 2 الی 2/5 کیلوگرم در هرهکتار است.

کود آبي:

برای هر هكتار زمين زراعی 2تا 3كيلو گرم از اين كود را در 3الی 4 هزار ليتر آب حل نموده و در طول فصل رشد 2 تا 3بار و به فواصل 20روزه هنگام آبياری وارد زمين نمائيد. بهتر است روش كودابی هنگام صبح یا عصر انجام گردد. همچنين میتوانید آنرا با کود و آفت کش های قلیائی مخلوط نمود.

خیساندن بذر:

يك كيلو گرم از اين كود را در 1000 تا 1500 ليتر اب حل نموده و بذر ها را به مدت 8 تا 24 ساعت در آن بخيسانيد. دمای مناسب برای اين عمل حدود 20 درجه سانتيگراد می باشد. اين فرايند، جوانه زنی بذر را افزایش و به رویش وافزايش قدرت جوانه ها کمک می نمايد.

محلول پاشی:

برای هر هكتار زمين زراعی 2تا 2/5كيلو گرم از اين كود را در 1000الی 5000 هزار ليتر آب حل نموده و در طول فصل رشد ،1 تا 2 بار روی برگ گياهان و درختان محلول پاشی نمائيد.ميزان محلول پاشی می بايست به اندازه ای باشد كه موجب ايجاد و ريزش قطرات محلول و هدر رفتن آن از روی برگ نگردد. در صورت بارش باران ، 4 ساعت پس از توقف بارندگی اين عمل را انجام دهيد.

طریقه نگهدرای:

در دمای زیر 55 درجه سانتیگراد و در جای خشک نگهداری گردد.كه موجب ايجاد و ريزش قطرات محلول و هدر رفتن آن از روی برگ نگردد.

بسته بندی:

در کیسه های یک کیلوگرمی موجود می باشد.

ماندگاری:

24 مـــــــاه

<< بازگشت

بازگشت به بالا