در قرن 21  فولویک اسید به سرعت به عنوان یک عنصر کلیدی در سلامت گیاهان ، دام و انسان به رسمیت شناخته شده و روز به روز کشفیات بیشتری در این زمینه توشط پزشکان و دانشمندان در حال شکل گیری است. در گذشته به علت در دسترس بودن میزان کمی از اسید فولویک نزد دانشمندان تنها مقالات و کشفیات محدودی در این زمینه به وقوع می پیوست و تنها بر روی سلول های گیاهی مورد آزمایش قرار می گرفت.
برای بررسی و ارزیابی این موضوع لازم است که مدنظر داشته باشیم بسیاری از دانشمندان و پزشکان پیشرو مانند پروفسور راجر ویلیام بر این نکته مهم اتفاق نظر دارند که بلوک های ساختمانی موجود در ماشین متابولیکی گیاه در بسیاری از موارد دقیقا همان بلوک های ساختمانی موجود در سیستم متابولیکی انسان و سایر موجودات زنده می باشند.
اگر چه اکثر تحقیقات روی اسید فولویک بیشتر بر روی گیاهان و اثرات ناشی از آن بوده است ، ولی لازم است که بدانیم بالغ بر 60 سال است که انسان ها کمپلکس اسید فولویک را به عنوان یک مکمل غذایی مصرف نموده و بالغ بر هزاران سال است که بدون هیچ گونه آگاهی آن را به واسطه وجود آن در برخی از غذاها و گیاهان به عنوان خوراک استفاده می کنند .
جمع آوری اطلاعات و توصیفات از کسانی که فولویک اسید را به صورت منظم مصرف می نمایند این حقیقت را آشکار می سازد که اثرات و خواص مصرف این ماده توسط انسان و دام دقیقا با اثرات آن برروی گیاهان و سلول های مورد آزمایش قرار گرفته مطابقت دارد؛ هر چند که مطالعات بالینی اثرات فولویک اسید روی انسان و دام به تازگی آغاز شده است ولی نتایج تحقیقات به صورت مداوم در حال به روز رسانی و انتشار می باشد .
یافته های اولیه حاکی از آن است که برخی از بیماری های خاص و حاد امروز توسط مکمل های غذایی اسید فولویک ، عصاره و مشتقات آن و یا کلات آن بهبود یافته است .
لازم به ذکر است که تمرکز این تحقیقات تنها به گیاهان ، حیوانات و انسان ها محدود نشده بلکه اثرات آن را بر روی بهبود خاک های کره زمین چشمگیر نشان داده است، ولی متاسفانه اکثر جامعه کشاورزی ؛ دامداری و پزشکی از مفاهیم و اثرات این ماده معجزه گر بی اطلاع هستند .
از دیگر کاربردهای فوق العاده ویژه اسید فولویک استفاده در گندزدایی زباله های شهری و صنعتی و خنثی سازی زباله های سمی و رادیو اکتیو می باشد .

مشخصات عمده اسید فولویک :

  • یک الکترولیت آلی قدرتمند و کاملا طبیعی است.
   اسید فولویک به دست طبیعت ایجاد شده است چرا که میکرو ارگانیسم های موجود در خاک (SBO) پس از تجزیه مواد معدنی و سایر مواد مغذی موجود در گیاهان ذخایر آن را تشکیل داده اند . (میکرو ارگانیسم های خاک پس از مصرف مواد فاسد و ما قبل تاریخ ناشی از گیاهان موجود در ذخایر هیومیک ماده ای دفع می نمایند که به آن اسید فولویک گفته می شود.)
  • ارتقاء الکترو شیمیایی به عنوان دهنده یا گیرنده
   اسید فولویک بعضی اوقات به عنوان دهنده الکترون و بعضا گیرنده الکترون و بسته به نیاز سلول نقش ایفا می کند ، لذا اسید های فولویک با توجه به مواد معدنی موجود در آن نقش ذخیره کننده الکترون ها را دارد با توجه به شرایط ، مبادله انرژی را برای سلول فراهم می سازد.
  • یک آنتی اکسیدان است
   اسید های فولویک به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی ارگانیک به شمار رفته و عاملی بسیار موثر برای پاک سازی رادیکال های آزاد می باشند. رادیکال های آزاد موجود در آن با توجه به شرایط تعادلی گاها به عنوان دهنده یا گیرنده هنگام واکنش با فلزات واسطه ، کاهش اکسیداسیون را باعث می گردد .
  • یک کلات کننده طبیعی است
   اسید های فولویک یک کلات کننده آلی هستند که به خصوص هنگام انحلال در آب موجب ایجاد یک کمپلکس از فلزات و مواد معدنی موجود در محیط گردیده و این مواد مغذی را قابل جذب می نماید.
  • انتقال و حمل مواد غذایی
   اسید فولویک مواد معدنی را مانند عنصر آهن که معمولا متحرک نیستند به جریان انداخته و آنها را برای ریشه قابل جذب می نماید .
   همچنین اسید فولویک انواع ویتامین ها ، کوآنزیم ها ، اکسین ها و آنتی بیوتیک ها و هورمون های طبیعی را در دسترس سیستم گوارشی گیاهان قرار داده و آنها را قابل جذب می گرداند این مواد عموما فرایند رشد را تحریک نموده و موجب قدرت و سلامت بیشتر در مصرف کننده می گردد.
  • تسریع واکنش های ﺁنزیم
   اسید فولویک ارتباط نزدیکی با آنزیم ها داشته و موجب افزایش فعالیت آن ها به خصوص آنزیم های تنفسی می گردد.
   فسفات های الکالین ، ترانس ها و اینورتاس ها از دیگر آنزیم هایی هستند که به واسطه اسید فولویک فعال تر می گردند .
  • افزایش جذب و ترکیب مواد مغذی
   کمپلکس های فلزی اسید های فولویک دارای وزن مولکولی پایین بوده و به این واسطه از درجه بالا تری از نفوذ پذیری به درون سلول برخوردار و همچنین قادرند که قشای سلولی را تحریک و فعال تر نمایند .
  • بهبود فرایند سوخت و ساز
   تحقیقات نشان می دهد که اسید های فولویک موجب ارتقاء مکانیزم ژنتیکی گیاهان و حیوانات می گردند که باعث افزایش رشد می شود؛ جذب اکسیژن نیز با حضور اسید فولویک به شدت افزایش می یابد .
   اسید فولویک الگوی سوخت و ساز هیدرات های کربن را تغییر داده و این امر موجب انباشتگی قندهای محلول می گردد. این نوع قند ها فشار اسمزی داخل سلول را افزایش داده و گیاهان و حیوانات را در مقابل پژمردگی و نخوت مقاوم تر می سازند. از نکات دیگر آن بهبود فرایند سوخت و ساز و افزایش میزان رشد و ایمنی بدن می باشد .
  • سم زدایی کردن
   یکی از جنبه های مهم مواد فولویکی و مشتقات آنها مرتبط با فعل و انفعال آنها با مواد شیمیایی موجود در محیط زیست قبل و بعد از رسیدن به وضعیت کشنده برای موجودات زنده می باشد . یک علف کش سمی به نام پاراکوات به سرعت توسط مواد هیومیکی بخصوص فولویک ، سم زدایی و غیر مضر می شوند و مشخص شده است که اسید فولویک نقش حیاتی در بقاء میکرو ارگانیزم ها و موجودات زنده موجود در محیط پس از آغشته شدن به سمومی مانند علف کش ها و آفت کش ها دارند؛ اسید فولویک این عمل را با تشکیل گونه ای از یون های فلزی با این سموم و تسریع در تجزیه آن ها انجام می دهد . مواد رادیو اکتیو نیز به سرعت با اسید فولویک واکنش نشان داده و مدت زمان کوتاهی نیاز است که این مواد متعادل گردند .
  • تجزیه سیلیس
   اسید فولویک با تشکیل کمپلکس یا کلات های یونی می توانند سلیس موجود در محلول های آبی را تجزیه وقابل حل گرداند.
  • ترکیب و تبدیل مواد معدنی
   کمپلکس های اسید فولویک به میزان زیادی توانایی ایجاد واکنش زیستی با دیگر مواد و سلول ها را دارا هستند. یکی از نمونه های بارز این قابلیت ؛ تبدیل سیلیکات های رویشی و منیزیم و تشکیل کلسیم در استخوان بندی دام و انسان می باشد .
  • افزایش تقسیم و رشد سلول
   اسید فولویک سلول ها را متعادل و تحریک نموده و موجب حد اکثر رشد و تکثیر آن ها می گردد .
  • افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولی

اسید فولویک به عنوان یک عامل حساس کننده سلولی عمل نموده و نفوذپذیری غشاء سلولی را افزایش می دهد .

  • افزایش سوخت و ساز انواع پروتئین ها

اسید فولویک سوخت و ساز پروتئین های DNA و RNA را تشدید می نماید . این عمل موجب افزایش DNA موجود در سلول ها و ترکیب بیشتر RNA ها می گردد.

 • تسریع جذب ویتامین ها توسط سلول
  در شرایط کمبود مواد معدنی ، ویتامین ها قادر به انجام عملکرد صحیح نیستند . اسید فولویک می تواند ویتامین ها را داخل ساختار ملکولی خود کرده و آنها را در اختیار سلول قرار دهد .
 • کلات کنندگی
  اسید فولویک قادر است با یون های یک تا چند ظرفیتی فلزات کمپلکس های محلول ایجاد نماید و موجب حرکت پذیری و جذب آن ها توسط سلول گردد. اسید فولویک یک کلات کننده و مبدل کاتیون طبیعی است که در آن تغذیه سلول و موجود زنده نقش حیاتی بازی می کند .

 

تاثیرات عینی اسید فولویک بر اساس شواهد
تجربه و تاثیر بر روی انسان

“اگر من مجبور به انتخاب بین این ماده معدنی و الکتریسیته بودم ، الکتریسیته مجبور به ترک صحنه بود.”
این جمله توسط دکتر کلاید سند گرین در مورد کشف ماده معدنی فولویک می باشد . بعد ها مشخص گردید که ذخائر هیومیک در دنیا حاوی مقداری فولویک می باشند.
بر اساس شواهد و اعلامیه های پزشکان اثرات مصرف اسید فولویک بر روی انسان به شرح زیر

 • افزایش انرژی
 • کاهش کم خونی
 • تشکیل كلات سموم بدن
 • کاهش فشار خون بالا
 • افزايش سطح عملكرد ویتامین و مکمل های معدنی
 • تشکیل كلات فلزات دو ظرفیتی
 • به عنوان یک الکترولیت قوی طبیعی است
 • بازیابی تعادل الکتروشیمیایی
 • تحریک سیستم آنزیمی بدن
 • بازسازی سیستم ایمنی بدن

 

گزارش در استفاده خارجی

 • درمان زخم های باز
 • بهبود سوختگی با حداقل درد و یا زخم
 • حذف تغییر رنگ به علت کبودی پوست
 • کشتن پاتوژن های پای ورزشکاران
 • استفاده به عنوان یک طیف گسترده ای ضد میکروبی و ضد قارچ
 • درمان بثورات و تحریک پوست
 • کمک به التیام بریدگی ها و خراش ها
 • کمک به التیام نیش حشرات و گزش

 

آزمایش بر روی حیوانات

 • گاوهای پرواری
  دکتر چیراس ، تگزاس : نتایج استفاده فراورده فولویک طی 60 روز دوره آزمایش روی تعدادی از گوساله های پرواری در منطقه آماریلو نشاندهنده 12 % افزایش راندمان تغذیه و کاهش بوی مدفوع و ایجاد ساختار ریز تر وکاهش 64 درصدی آمونیاک در آن بود.
  اطلاعات بدست آمده از نمونه برداری خون گوساله ها ،افزایش هموگلوبین و آنتی اکسیدان را تایید می کرد .
  شادابی،وضعیت سلامت و رنگ پوست دامها در بهترین حالت ممکن قرارگرفت.
  افزایش وزن بیش از حد نرمال و در هرگوساله مورد آزمایش متغیر بود .اطلاعاتی در رابطه با علت این تفاوت در دسترس نیست.
 • گاوهای شیری
  تگزاس ، کانتون : این آزمایش در روی 500 راس دام پر شیر و به مدت 28 روز صورت پذیرفته و شیر،خون و مدفوع قبل و بعد از مصرف فولویک آزمایش و نتایج به شرح ذیل بود:
  1فزایش میانگین روزانه 9/1 پوند شیر
  کاهش خوراک از 38 پوند به 36 پوند در روز،که پس از اتمام دوره آزمایش و قطع افزودن اسید فولویک مجددا به 38 پوند در روز افزایش یافت .این نشان دهنده این مطلب است که مصرف فولویک بصورت روزانه در دام موجب بهبود فرایند هضم و سوخت و ساز و به تبع آن افزایش شیر می باشد .
  آرامش بیشتر دام و کاهش پرخاشگری بخصوص هنگام تغذیه.کاهش تنش های حرارتی در فصل تابستان.منحنی تجمعی کاهش میزان شیر دهی در طول دوره آزمایش به طور قابل توجهی صاف و مسطح گردیده و این نشان دهنده افزایش طول دوره شیردهی توسط هر گاو میباشد.
  کاهش بوی و میزان مدفوع و آمونیاک حاصله از آن.مشاهده نگرديد پس از 28 روز هیچ عفونت باکتریایی یا ویروسی.
  تولید چربی شیر 3/15٪ افزایش یافت
  در 12 تا 24 ساعت گاوهای با عفونت باکتریایی (ورم پستان) را با 1 پیمانه از محلول فولويك درمان گرديدند در حاليكه
  بوده است در هنگام استفاده از آنتی بیوتیک و پس از 2-3 هفته برای درمان ورم پستان بازیابی تنها 50٪ -70٪
  . درمان كرم روده در مدت 36 ساعت
  . به طور کامل درمان اسهال خونی
 • بز
  . اسید فولویک هیچ عفونتی مشاهده نگردید تگزاس ، بزهای ماده مبتلا به ورم پستان : پس از یک هفته مصرف
  تگزاس ،منطقه برادی ،بز های آنگورا: گزارش خریداران پشم ، نشاندهنده افزایش کیفیت پشم شامل بلندتر شدن پشم ها و افزایش چربی پشم( لانولاین) بوده است.
 • خوک
  دکتر مت کلوین :
  تجربه هضم بهتر و کامل تر ودرمان اسهال
  . کرم زدایی ،ظرف مدت 36 ساعت
  بهبود ساختار،رنگ و طعم گوشت.
 • شتر مرغ
  نیومکزیکو ، کلایتون ، مزرعه پرورش شتر مرغ :
  تشدید رشد بال و پر شتر مرغهای جوان
  افزایش کیفیت پوسته تخم وتشکیل یونیفرم شکل تخم
  افزایش درصد تخم ریزی
  کاهش چرخش سم شترمرغها ی جوان از 5% به 5/0% به واسطه افزایش و بهبود رشد استخوانهای پا
  واکو، تگزاس مزرعه پرورش شتر مرغ:زمانیکه قیمت شتر مرغ در بازار کاهش یافته بود ،تغذیه مناسب و مقوی مقرون به صرفه نبوده و صرفا از علوفه و ارزن استفاده می گردد ، این مطلب باعث گردیده بود که شتر مرغها ضعیف و بیمار شده و بال و پر آنها بی کیفیت گردد،گرمای تابستان نیز این امر را تشدید کرده بود .افزودن فولویک به مدت 60 روز به رژیم غذایی موجب بازگشت شادابی و بهبود کیفیت بال و پر ها به گله می شود.همچنین گرمای تابستانکه باعث گردیده بود شتر مرغها زادو ولد ننمایند و این امر معمولا تا اواسط پاییز ادامه می یابد،مصرف مکمل اسید فولویک ،زاد و ولد را از اواسط سپتامبر)اواسط تابستان) آغاز می نماید.
 • مرغ و جوجه
  پورسل ،اوکلاهاما:
  دو گروه 20 تایی از جوجه های تازه سر از تخم در آورده مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به شرح ذیل بود:
  برخلاف جوجه های گروه تحت کنترل ،درجوجه هایی که پس از یک هفته در رژیم غذایی آنها از فولویک استفاده شده بود ، پرها کامل شده و شکل مناسب گرفته بودند.
  افزایش وزنی 5/1 پوند(560گرم) در گروه مورد آزمایش نسبت به گروه تحت کنترل در طول مدت 30 روز.
  استحکام بیشتر در پوسته تخم مرغ جوجه های بالغ و کاهش روزهای فاقد تخم گذاری.
  افزایش وزن و شادابی جوجه های حاصل از تخم های گروه مورد آزمایش نسبت به گروه تحت کنترل ..
  تجربه هضم کامل تر ،کاهش بروز بیماری و کرم.آفلاتوکسین‌ها (Aflatoxin) سموم قارچی طبیعی هستند که از گونه‌های قارچ آسپرژیلوس مانند آسپرژیلوس فلاووس(Aspergill flavus) و اسپرژیلوس پارازیتیکوس (A.parasiicus) منشأ می‌گیرند. این سموم اگر از راه مواد غذایی وارد بدن شوند می‌توانند سرطانزا باشند.

انواع
انواع مختلفی از آفلاتوکسین‌ها وجود دارد مانند Aflatoxin B1، Aflatoxin G1 & G2 و Aflatoxin Q1 (AFQ1). در کلمه AFLATOXIN حروف A و F به ترتیب نماینده جنس قارچ یا ASPERGILUSوگونه آن یا FLAVOUS می‌باشند که با لغت TOXIN ترکیب شده است. افلاتوکسین‌های G2,B2 مشتقاتی از G1,B1 بوده وافلاتوکسین‌های M2,M1 به ترتیب از افلاتوکسین‌های B2,B1 حاصل می‌گردند. آفلاتوکسین‌های M1و M2 برای اولین بار از شیر دامهایی که با خوراک آلوده تغذیه شده بودند، جدا شدند.

 

بیماریزایی
اگر قارچهای مولد این سموم بر روی خوراک دام و مواد غذایی (مانند پسته، بادام زمینی، ذرت، سویا و گندم) رشدکنند مصرف غذاهای آلوده به آفلاتوکسین می‌تواند موجب بیماری در انسان یا دام شود. این سموم می‌توانند نکروز بافتی، سیروز و سرطان کبد ایجاد کنند. علائم بالینی مشاهده شده در انسان شامل استفراغ، درد شکم، ضایعات حاد کبدمثل تغییرات چربی، ادم ریوی، لرزش عضلانی، کما، تشنج ومرگ همراه با ادم مغز ودرگیری اندامهایی نظیر کبد، کلیه و قلب می‌باشد. افلاتوکسین B1 از عوامل تراتوژنیک موتاژنیک وسرطانزای انسانی است.