محتوای آموزشی

هیومیک چیست؟

اسید های هیومیک از مهمترین اجزاء مواد هیومیکی هستند ،واین مواد اصلی ترین تشکیل دهنده ترکیبات ارگانیک خاک (هوموس ها) ، زغال سنگ و مواد آلی آبهای اقیانوس و دریا می باشند . هیومیک ها از تجزیه بیولوژیک مواد مرده آلی توسط میکرو ارگانیزم های موجود در محیط بوجود آمده و بصورت کمپلکسی از انواع اسید های مختلف می باشند . اسید های هیومیک قابلیت بسیار بالایی در تشکیل کمپلکس با یون های مختلفت مواد موجود در محیط داشته و کلوئید های هیومیکی بدین شکل تشکیل می گردند. با توجه به این مطلب که مواد هیومیکی محصول نهایی تجزیه هر ماده آلی درشرایط ویژه و توسط میکرو ارگانیسم های خاص بوده و از موجود زنده گرفته شده و توسط موجودات زنده دیگری شکل گرفته اند، برای رشد دادن به هر موجود زنده دیگری کارایی داشته و باز به دلیل اینکه موجودات مولد مواد هیومیکی باکتریها ومخصوصا قارچهای خاکزی غیر بیماریزا هستند به رشد اینگونه موجودات نیز بیشتر کمک می نمایند. باکتریها وقارچهای پاتوژن (بیماریزا) که در تشکیل مواد هیومیکی هیچ نقشی ندارند وموجوداتی که انگل هستند از مواد هیومیکی هیچ بهره ای نخواهند برد و بالعکس با رشد سریع موجودات ذره بینی غیربیماریزا ، در تنگنا ومحدودیت شدید نیز قرار خواهند گرفت و قابلیت بیماری زدایی و قارچ کشی اسید های هیومیک ناشی از این مکانیزم می باشد. در همه خاکهای کشاورزی هیومیک اسید بطور طبیعی وجود دارد و درواقع ۸۰ درصد مواد ارگانیک خاک را تشکیل می دهد. میزان ایده آل مواد آلی در خاکهای کشاورزی بین ۶ تا ۶ درصد است. اما در سرزمین های خشک وکویری که کشور مان ایران نیز جزو این مناطق محسوب می گردد ، ماده آلی خاک و به تبع آن هیومیک اسید بسیار ناچیز بوده ، به طوریکه به جز نوار ساحلی شمالی، میزان ماده آلی خاک در اکثر نقاط کشور زیر ۱ درصد و در بسیاری از نقاط حتی زیر ۰/۱ درصد است . فقر خاکهای کشاورزی مناطق خشک و کم باران از مواد آلی و ارگانیک را می توان با افزودن مواد هیومیکی جبران نمود.

Humic Extracts:

امروزه هیومیک اسید در سراسر جهان مورد توجه خاص قرار گرفته است.درصنعت کاربردهای متنوع ووسیعی دارد. برای مثال در صنایع نفت برای کاهش چسبندگی گل حفاری مصرف می شود. همچنین در تصفیه فاضلاب های صنعتی جهت زدودن فلزات سنگین از جمله اورانیوم ،همینطور برای احیای خاکها وآبهای آلوده به مواد نفتی وسایر آلاینده های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. بعلاوه در تولید داروها و مکمل های دامی ونیز در تولید داروهای انسانی از این مواد بهره برداری می شود. اما مهمترین کاربرد آن در کشاورزی است. در کشورهای غربی با وجودیکه میزان ماده آلی درخاک نسبتا بالاست و همچنین خاک غالبا خنثی یا مختصری اسیدی است ودر چنین شرایطی هیومیک اسید کارایی کمتری دارد ، بازاستقبال از این مواد بسیار گسترده وروز افزون است. اسید های هیومیک از مواد های اولیه مختلفی با پایه های معدنی ، گیاهی و دامی مشتق شده و بیش از نیم قرن است که در صنایع مخلف کشاورزی ، دارویی ، غذایی و نفت مورد استفاده قرار می گیرند . در صنایع کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در بیست سال اخیر، مصرف انواع کود های هیومیکی در مزارع و باغات و گلخانه ها توسعه چشمگیری داشته و سالیانه بالغ بر۲۰ درصد به میزان مصرف این مواد اضافه می گردد . مصرف کود های هیومیک در ایران در سالهای اخیر آغاز گردیده و به واسطه اثرات چشمگیر این خانواده از کود ها ، به سرعت در حال جایگزین شدن با کود های شیمیایی می باشند. مناسب ترین مواد اولیه برای تولید کود های هیومیک ، پایه معدنی آن بوده و از استخراج معادن لیگنیت و لئوناردیت تهیه می گردند . این معادن که از بقایای گیاهی مدفون شده میلیون ها سال پیش در زیر زمین تشکیل شده اند ، زمان کافی برای تغلیظ داشته و به واسطه قدرت بالای ایجاد کمپلکس و کلات کنندگی ، کلوئید های غنی از انواع ریز مغذی ها را ایجاد نموده اند.

جایگاه عمومیک اسید در دنیا

خاک بارورکشاورزی از ۶ بخش مجزا تشکیل شده که ۶۵ ٪ آنرا مواد معدنی ، ۲۵ ٪ رطوبت ، ۲۵ ٪ هوا و۵ ٪ باقیمانده را مواد آلی تشکیل می دهند. مینرالهای خاک را می توان به سه بخش ماسه (sand) ، سیلت (silt) و رس (clay) تقسیم کرد. از این سه بخش ، ماسه مطلقا چیزی برای تغذیه گیاه ندارد، سیلت که ساختاری بین ماسه ورس دارد از لحاظ مواد غذایی بسیار فقیراست ، لذا تقریبا همه مواد غذایی مورد نیاز گیاه را خاک رس ومواد آلی تامین می کنند. ماسه وسیلت گرچه کمکی به رشد گیاه نمی کند، اما وجودشان برای افزایش نفوذپذیری خاک ضروری است. اگر ماده آلی خاک کافی نباشد ذرات رس بهم چسبیده وازنفوذ پذیری خاک بشدت می کاهند وجای کمی برای آب وهوا باقی می گذارد ونیز گسترش ریشه را دشوار می کنند. مواد آلی وبخصوص هیومیک اسید که محصول نهایی هر ماده آلی است ، بار منفی خود را به ذرات رس منتقل نموده باعث می شود که آنها تا حدودی یکدیگر را دفع کنند واز چسبندگی آنها کاسته شود. به عکس نمکهای محلول ( NaCl وانواع کودهای شیمیایی ) با بار مثبت خود سبب چسبندگی بیشتر ذرات رس به یکدیگر شده و از نفوذ پذیری آن می کاهد. در کشور ما که میزان ماده آلی خاک حداقل و اکثرا زیر یک درصد است و نیز با شوری آب وخاک در سطح گسترده ای مواجه ایم ضرورت استفاده از مواد آلی هیومیکی بشدت احساس می شود.هیومیک اسید با سازوکارهای دیگری نیز به بهبود فیزیک خاک کمک می کند که بعدا به آن خواهیم پرداخت. اصولا هیومیک ها پیش از اینکه کود باشند اصلاح کننده خاک هستند . به این معنا که پلیمرهای هیومیک اسید شبیه یک چسب ارگانیک عمل می کند و ذرات مواد معدنی خاک را به هم می چسبانند. میکرو گرانولهای تشکیل شده نیز با کمک همین چسب به هم پیوند شده گرانولهای درشت تری ایجاد می کنند. وقتی این گرانولها درکنارهم قرار بگیرند ، همانند گلوله هایی که در یک لیوان قرار داده شوند ، بین خود فضای خالی ایجاد می کنند که به نفوذ بیشتر هوا ، آب وریشه کمک می کند، همچنین فضای مناسبی برای موجودات ریز اعم از میکروسکوپی و ماکروسکوپی ایجاد می کند. در صورت کمبود ویا فقدان هیومیک اسید خاک مستعد فرسایش می شود.

مواد ساختار فیزیکی خاک
تور ریش و پیرزنی
تاثیر هیومیک اسید بر رشد ریشه چنان واضح وشگرف است که در مواردی حجم ریشه را تا چند برابر افزایش می دهد. چنانکه می دانیم گیاهی که ریشه های وسیع تر وقویتر دارد سالم تر ومقاوم تر نیز خواهد بود. تقویت ریشه زایی با مکانیسمهای متعددی مرتبط است. او چنانچه قبلا ذکر شد اصلاح ساختار فیزیکی خاک فضای مناسبتری را برای نفوذ ریشه ایجاد می کند .ثانیة هیومیک اسید با افزایش نفوذ پذیری سلولهای ریشه به جذب بهتر موادغذایی و توسعه بیشتر گیاه کمک می نماید. از اینها گذشته ثابت شده است که هیومیک اسید با تولید بیشتر اسیدهای نوکلئیک واسیدهای آمینه تکثیر سلولی را در کل گیاه وبخصوص در ریشه ها افزایش می دهد. برای همه کشاورزان صرفه جویی در مصرف آب بسیار مهم بوده و با کاهش بارندگی و پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی اهمیت آن جدی تر گردیده است. این موضوع بخصوص برای مناطق خشک وکویری وبالاخص برای زمینهای شنی – ماسه ای که بر بسترهای شیبدار قرارگرفته اند بی نهایت اهمیت دارد. ما اینگونه زمینها را در مناطق کوهپایه ای وییلاقات کشور خود بسیار داریم .اینروزها که با بحران کم آبی عمومی مواجه هستیم هرعاملی که بتواند به حفظ رطوبت خاک کمک کند برای ما غنیمت است . مولکولهای هیومیک اسید با مینرالهای خاک پیوندی تشکیل میدهند وشبکه ای تورمانند ایجاد می کنند که مجموعا قادرند حجم نسبتا زیادی آب را در خود ذخیره نمایند.

حفظ رطوبت خاک
هرچه بافت خاک سبک تر باشد این تاثیر بیشتر است. بطوریکه آزمایشات نشان داده است درخاکهای شنی ماسه ای تا ۱۰۰ برابر معمول آب درخاک ذخیره می شود. اگر مایلید اثرات حفظ رطوبت هیومیک اسید را به سرعت مشاهده کنید می توانید از گیاهان گلخانه ای ویا از گلهای زینتی موجود درمنزلتان استفاده نمایید . نمونه جالب گیاهان زینتی حساس به کم آبی ، گیاه حسن یوسف است که در شرایط عادی بخصوص در تابستان به آبیاری روزانه نیاز دارد. با افزودن یک قاشق غذاخوری گرانولهای هیومیک اسید به خاک گلدان ملاحظه خواهید کرد که این نیاز به هفته ای دو بارکاهش خواهد یافت.
اهمیت میکروارگانیسمهای خاک برای رشد همه گیاهان فوق العاده زیاد است. بطوریکه از خاک استریل شده نمی توان محصول قابل توجهی برداشت کرد.موجودات ذره بینی خاک با ریشه گیاهان همزیستی وتبادل مواد غذایی دارند. بین ۱۵ تا ۲۵ درصد ماده آلی تولید شده درفتوسنتز که از ریشه ترشح شده ،دراختیاراین موجودات ریز قرار می گیرند . به این موجودات ذره بینی که عمدتا از رده قارچهای میکروسکوپی هستند فلورخاک گفته می شود . هرگیاهی فلور ویژه خود را دارد وضمن اینکه آنها را تغذیه می کند متقابلا نیز محصولات تولید شده آنها نظیر هورمونها ، آنزیمها، آنتی بیوتیکها و دیگر ترکیبات را جذب می نماید . اگر با ذره بین به تارهای کشنده ریشه نگاه کنید انبوهی از رشته های نخ مانند سفید را ملاحظه خواهید کرد که ریشه را در بر گرفته اند. اینها همان قارچهای همزیست هستند که درازای مواد غذایی که از ریشه جذب می کنند کمکهای متعددی به گیاه می نمایند. مثلا با ترشح آنتی بیوتیک از نفوذ میکروبها وقارچهای بیماریزا وحتى نماتدها به ریشه جلو گیری می کنند. گروه دیگری از موجودات ذره بینی دائما در حال تجزیه پسمانده های گیاهی وکودهای آلى وشیمیایی هستند و آنها را به ترکیبات ساده قابل جذب برای ریشه تبدیل می کنند .بسیاری از این موجودات ذره بینی با ترشح مواد اسیدی به انحلال وآزاد سازی میکرو المنتهای خاک کمک می کنند.

تسریع رشد باکتریهای مفید خاک
حال که اهمیت میکرو ارگانیسم ها تا حدودی روشن شد باید اضافه کنیم که هیومیک اسید خوراک وهمچنین محرک رشد آنهاست. هیومیک اسید با افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی و نیز با تسریع در تولید پروتئینها واسیدهای نوکلئیک در درون سلول ونیز با مکانیسمهای متعدد دیگری که هنوز کاملا درک نشده اند به رشد و تکثیر هر موجود زنده ای کمک می کند . تاثیر آن بر رشد میکرو ارگانیسمهای مفید موجود در خاک که عمدتا از قارچها هستند بخصوص بیشتر است. ممکن است این سئوال برای خواننده پیش بیاید که آیا هیومیک اسید به رشد و تکثیر میکروبها وقارچهای بیماریزا هم کمک می کند؟ پاسخ منفی است. دلیلش این نیست که هیومیک اسید همانند یک موجود هوشمند دوست را از دشمن تشخیص میدهد، اما به دلیل اینکه هیومیک اسید محصول قارچها و باکتریهای غیر بیماریزا است با نیازهای فیزیولوژیکی اینگونه موجودات نیز سازگاری بیشتری داشته ، نتیجتا به رشد و تکثیر آنها کمک می کند. نتیجه نهایی اینکارتنگ شدن میدان فعالیت میکروارگانیسمهای پاتوژن (بیماریزا) است. همه ما کما بیش با ریزوبیومها یعنی باکتریهای کوچکی که در ریشه گیاهان زیست می کنند آشنا هستیم . اینها نقش بسیار مهمی درجذب وتثبیت نیتروژن هوا دارند . اگر اینها وگروه دیگری از باکتریهای مشابه اشان که خارج از ریشه ودر خاک زندگی می کنند (ازتوباکترها) نبودند ، کشاورزی امکان پذیر نبود. چون اینها تنها موجوداتی هستند که قادرند نیتروژن را از هوا دریافت نموده ودرخاک تثبیت نمایند . هیچ گیاهی قادر به جذب مستقیم نیتروژن از هوا نیست. در یک هکتار خاک بارورکشاورزی حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم باکتری ، حدود ۳۵۰۰ کیلوگرم قارچ میکروسکوپی ، حدود ۱۶۰۰ کیلوگرم حشرات وکرم خاکی و بالاخره حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم ریشه انواع گیاهان وجود دارد . با این حساب ملاحظه می کنید که خاک دنیای شلوغ وفعالی است .دانشمندان معتقدند که در طبیعت هیچ اکوسیستمی پیچیده تر وناشناخته تر از خاک وجود ندارد. حتی شناخت ما از اعماق اقیانوسها بسیار بیشتر از آن چیزی است که از خاک می دانیم .
آزاد سازی مواد معدنی با روشهای مختلفی انجام می شود .اولا هیومیک اسید به دلیل دارا بودن ساختار اسیدی (۵- ع =PH) مستقیما می تواند عناصر مختلف را از مواد معدنی آزاد کرده و به خود جذب نموده و در زمان مناسب در اختیار ریشه قرار دهد. ثانیا هیومیک اسید خوراک ومحرک رشد میکرو ارگانیسمهای مفید خاک است وهمچنان که ملاحظه کردید آنها نیز به روشهای گوناگون به آزاد سازی عناصر درخاک کمک می کنند .لازم به ذکر است که تنها وجود عناصر درخاک ضمانتی برای جذب آنها نیست. در واقع بسیاری از مواد معدنی نظیر اکسیدها ، کربناتها وسولفیدها مطلقا قابل جذب برای گیاه نیستند. به همین دلیل ممکن است شما گیاهی را روی معدن آهن بکارید و با کمال تعجب مشاهده کنید که دچار کمبود آهن است. دلیلش این است که معادن آهن اکثرا از اکسید غیر قابل جذب تشکیل شده اند. مهمترین ترکیب قابل جذب معدنی برای گیاهان سولفات عناصر فلزی می باشد. با این حساب هیومیک اسید بطور مستقیم و غیر مستقیم به رهاسازی و برداشت بهترعناصر کمک می کند.

اخلال و آزادسازی عناصرار و میکرو
افزایش مقاومت نسبت به شوری
شوری آب وخاک از معضلات بزرگ در کشاورزی ماست . درست است که بعضی گیاهان و درختان نظیر پسته شوری مختصر را تحمل می کنند اما تحمل این گیاهان نیز محدود است. متاسفانه گیاه نه قدرت جذب انتخابی نامحدود ونه سیستم دفعی موثر برای خلاص شدن از شر ترکیبات نا خواسته را دارد. لذا درمقابل تهاجم نمکهای محلول از جمله کودهای شیمیایی NPK بی دفاع است. ترکیبات ارگانیک موجود در خاک همانند یک اسفنج عمل کرده بسیاری از املاح محلول از جمله کلرور سدیم را به خود جذب می نمایند ودر موقع لزوم دراختیار گیاه قرار می دهند. در مورد سدیم که تقریبا هیچ گیاهی به آن نیاز ندارد برداشتی ازهیومیک اسید صورت نمی گیرد ولذا هیومیک اسید بتدریج اشباع شده و کارایی خود را از دست میدهد به همین دلیل باید توجه داشته باشیم که حتی خاکهای غنی از مواد الی هم تحمل محدودی برای شوری دارند.
سرمازدگی نیزازمشکلات شایع در مناطق خشک وکویری است که بدلیل کمبود رطوبت واختلاف شدید دمای شب و روز ایجاد می شود.هرسال بخش زیادی از محصولات کشاورزی ما به این دلیل از بین می رود. تا بحال هیچ راه حل قاطع وجامعی برای این مشکل یافت نشده است. اما هیومیک اسید با سازوکارهایی که ذکر خواهد شد می تواند تا حدودی مانع سرمازدگی شود.

افزایش مقاومت
مکانیسم نخست مربوط می شود به افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک که خودبخود سبب گرم شدن خاک در اطراف ریشه می شود. اگرچه چرخش شیره گیاهی دردرون آوندها درفصل زمستان کند و بطئی است اما همین چرخش کند هم می تواند تا حدودی گرمای ریشه را به سرشاخه ها منتقل کند . دومین سازوکار مربوط می شود به حفظ بیشتر رطوبت خاک که بدلیل بالابودن گرمای ویژه آب مقدار کالری بیشتری در درون خاک ذخیره می شود. در طول روز آفتاب به سطح زمین می تابد و آن را گرم می کند ودرشب خاک خشک بسرعت گرما را از دست می دهد. اما خاک مرطوب که مقدار بیشتری کالری ذخیره کرده است آهسته ترخنک می شود ، درنتیجه احتمال سرمازدگی کاهش می یابد. سومین سازوکارهیومیک اسید برای مقابله با سرمازدگی اینست که رنگ تیره ای به خاک میدهد و درنتیجه انرژی خورشیدی بیشتر به خاک جذب می شود. از همه اینها گذشته هیومیک اسید وفولویک اسید متابولیسم درون سلولی را افزایش داده و با این مکانیسم هم به مقابله با سرما کمک می کند.
حفظ رطوبت خاک با ساز وکارهای متفاوتی انجام می شود. قبلا دیدیم که هیومیک اسید با اصلاح فیزیکی و بهبود دانه بندی خاک فضای بیشتری برای نفوذ آب ایجاد می کند. بعلاوه مولکولهای هیومیک اسید با مولکولهای آب پیوندی تشکیل می دهند که تا حدود زیادی مانع از تبخیر آب می گردد. از اینها گذشته مولکولهای فولویک اسید ( بخش ریز مولکول از هیومیک اسید) که به درون بافتهای گیاهی نفوذ می کنند با پیوند شدن به مولکولهای آب تعریق وتعرق گیاه را کاهش داده به حفظ آب در درون گیاه کمک می کنند.

فزایش مقاومت نسبت به کم آبی
مسمومیت گیاهان در جریان کوددهی به دلایل مختلفی پیش می آید. گاهی کود داده شده استاندارد نیست و مثلافلزات سنگین اضافی دارد وسبب مسمومیت گیاه ومتعاقب آن آسیب دیدن مصرف کننده حیوانی وانسانی می شود. اما در اغلب موارد مسمومیت ناشی از مصرف مقدار اضافی کود ویا بی موقع مصرف کردن آن پیش می آید. از اینها گذشته مسمومیت در جریان سم پاشی ، مصرف علف کش ویا سمومی که از موجودات زنده (مثلا آفلا توکسین) ترشح می شوند، ایجاد می شود. هیومیک اسید در همه موارد فوق میتواند کمک کننده بوده و از آسیب دیدن گیاه ،حیوان ویا انسان تا حدود زیادی پیشگیری کند. به همین دلیل هیومیک اسید را نه تنها در کشاورزی بعنوان اصلاح کننده خاک بکار می برند بلکه درسالهای اخیر کاربردهای وسیعی درتصفیه فاضلابهای صنعتی ونیز احیای زمینهای آلوده به مواد شیمیایی (نفتی ورادیو اکتیو و… پیدا کرده است. این توانایی ها بیشتر ناشی از ساختار شیمیایی این مولکولهای بی نظیر است. بدلیل وجود شاخه های جانبی متعدد درفرمول گسترده آن امکان ترکیب شدن با انواع کاتیونها و آنیونهای مختلف وجود دارد. جالب اینست که با کاتیونهای فلزات سنگین ایجاد ترکیبات نامحلولی می کنند که به هیچ وجه قابل جذب توسط گیاه وموجودات زنده دیگر نیست. از طرف دیگر بسیاری از سموم که ترکیبات آلی – معدنی با وزن مولکولی کم هستند با پیوند شدن به شاخه های جانبی هیومیک اسید غیرفعال شده از تاثیر منفی آنها بر محیط زیست بشدت کاسته می شود. برای مثال خاکهای مناطق پسته خیز ما اکثرا آلوده به قارچهای خاکزی flavus ، Aspergillus و parasiticus می باشند که سمی به نام آفلا توکسین را تولید می کنند.
همچنانکه می دانید این آلودگی علاوه بر زیانهای زیست محیطی تا بحال خسارات سنگینی به بازار صادراتی پسته ایران وارد کرده است.هیومیک اسید در اینجا نیز ابزار خوبی برای مهاراین آلودگی بدست می دهد و با دو مکانیسم درکنترل این مشکل نقش دارد. اول اینکه سبب تحریک رشد وتغذیه قارچهای مفید شده و با افزایش جمعیت آنها، رقابت ایجاد شده و موجب می شود که قارچهای بیماریزا توان مقابله نداشته و تولید آنها کم شود و بتدریج از میدان خارج شوند. از طرف دیگر با مکانیسم هایی که ذکر شد هیومیک اسید، سم حاصل از این قارچها را جذب کرده و با آن ترکیب نامحلولی تشکیل میدهد که توسط گیاه وسایر موجودات زنده قابل جذب نیست و به این شکل آفلا توکسین را مهار می کند . لازم به ذکر است که آفلا توکسین شدید سمی وسرطانزا (سرطان کبد ) می باشد و کنترل آن در بهبود کیفیت پسته وسلامت خاک وگیاه بسیار حیاتی است.| چنانکه اشاره شد بسیاری از مسمویتها در رابطه با کوددهی زمانی ایجاد می شود که یا کوداضافی مصرف کرده باشیم ویا در زمان نامناسب آنرا بکار ببریم . بخاطر داشته باشید که خطر بیش از حد بودن عناصر بیشتر از کمبود آنهاست .تازمانی که بشرتنها از کودهای آلی استفاده می کرد، مشکل بیش بود چندان مطرح نبود . اما درعصر کودهای شیمیایی که غالبا نمکها ی محلول در آب هستند خطر مسمومیت گیاه بر اثر بیش بودها جدی تر است. دراین موارد نیز هیومیک اسید همچون مخزنی اسفنجی کودهای اضافی را بخود جذب کرده و در زمان مناسب دراختیار ریشه قرار می دهد. ملاحظه می کنید که هیومیک اسید ابزارخطا پوشی است که در موارد بسیاری می تواند به کمک کشاورز ویا کارشناس کشاورزی بیاید. اما نباید فراموش کرد که خود هیومیک اسید نیز اگرخیلی بیش از حد مورد نیاز مصرف شود بدلیل همراه داشتن مقادیر نسبتا زیادی مواد معدنی می تواند مشکل ساز باشد. لذا همیشه به مقادیر توصیه شده توسط سازنده ویا کارشناس کشاورزی توجه کنید.
بر خلاف کودهای شیمیایی که دوام اثر ناچیزی دارند و به شکل های مختلف نظیر تجزیه ، تبخیر ، تصعید ، آبشویی ویا تثبیت از دسترس گیاه خارج می شوند،هیومیک اسید پایداری بی نظیری دارد. تنها میکرو ارگانیسم های مفید خاک می توانند آن را بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قراردهند ونیزوجود مقادیر بیش از حد نمکهای محلول درخاک چه از کودهای شیمیایی اضافی وچه آلاینده های خاک نظیر نمک (NaCl) می تواند هیومیک اسید را اشباع کرده و بطور موقت ویا دائم از کار بیاندازد. از اینها که بگذریم هیومیک اسید همانند یک کاتالیزور درنقل وانتقال عناصر از خاک به گیاه بطور دائم عمل می کند ، اما خودش مصرف نمی شود . بعلاوه تبخیر ، تصعید ، آبشویی ویا تثبیت هیچ کدام شامل این مواد بی نظیر نمی شود . به همین دلیل اغلب بخش مهمی ازهیومیک اسید مصرف شده برای سالهای بعد باقی می ماند. اگر به مقدار کافی هیومیک اسید دریک فصل به خاک دادید، به احتمال زیاد نیازی به مصرف مجدد آن درفصل بعد وجود ندارد. با این حال دراین مورد نظر کارشناسان کشاورزی را جویا شوید.

دوام و ماندگاری بالای خاک
افزایش مقاومت را در مقابل انواع باری کا کاهش مصرف سموم
افزایش مقاومت گیاه توسط هیومیک اسید نیز ساز وکارهای متعددی دارد. شاید مهمترین آنها رشد و تکثیر سریع موجودات ذره بینی مفید خاک باشد که هم بصورت رقابتی فضا را برای میکرو ارگانیسم های بیماریزا نا مساعد می کنند وهم با آنتی بیوتیکها وآلکالوئیدهای تولیدی خود آنها را از بین می برند. جالب است بدانید که نخستین آنتی بیوتیکهایی که درطب به کار رفت مانند پنی سیلین ، استرپتومایسین، انکو مایسین و..همگی از قارچهای خاکزی گرفته شده اند. این قارچها آنتی بیوتیکهای تولیدی را برای مقابله با دشمنان خود بکار می برند. جذب آنها توسط ریشه این امکان را به گیاه می دهد که با برخی از مهاجمین روی سطح خاک نیز مبارزه کند. قبلا اشاره شد که میکرو ارگانیسم های خاکزی و بخصوص قارچهای میکروسکوپی لایه نازکی را دراطراف ریشه گیاهان ایجاد می کنند که بعنوان محافظ ریشه در مقابل میکرو ارگانیسم های مزاحم وحتی نماتدها عمل می کند. از همه اینها که بگذریم افزایش ضخامت دیواره سلولی نفوذ عوامل آسیب رسان را کاهش می دهد . ازدیاد حجم ریشه ها نیز که با واسطه هیومیک اسید ایجاد می شود، سبب بهبود جذب همه عناصر وبالا رفتن مقاومت درونی گیاه در مقابل بیماریها می شود.

افزایش سرعت جوانه زنی بذر
هیومیک اسید محرک شناخته شده ریشه زایی است. به همین دلیل درنهالستانها مقدار اندکی (کمتراز ۲۰ گرم) گرانول هیومیک اسید را در چاله کاشت نهال می ریزند و با خاک مخلوط می کنند. همچنین برای تحریک رشد بذر می توان آن را با هیومیک اسید ویا فولویک اسید ۲ در صد آغشته کرد (بذرمال) . مهمترین سازوکارمحرک ریشه زایی، افزایش متابولیسم ونیز نفوذ پذیری جدار سلول ها نسبت به آب و مواد غذایی می باشد. بعلاوہ گرم نگهداشتن خاک وحفظ رطوبت نیز ممکن است در این جریان نقش داشته باشد.

متعادل سازی PH
هیومیک ها ساختار اسیدی داشته ولذا برای خاکهای قلیایی که بیشتر زمینهای کشاورزی در کشور ما را شامل می شود به کاهش قلیایی خاک کمک می کند .بعلاوه با تحریک رشد تیوباسیلوس ها و تولید اسید سولفوریک درخاک نیز می تواند به این منظور کمک کند.همچنان که می دانید جذب عناصر وبخصوص میکرو المنتها درخاکهای قلیایی با مشکل جدی روبرواست. کمبود عناصری مثل آهن ، روی و مس در زمینهای قلیایی بسیار شایع است که دلیل آن تشکیل کمپلکس های نامحلول این عناصر درزمینهای قلیایی است .هیومیک اسید سوای آنکه خود ذخیره خوبی ازمیکرو المنتها را دربردارد، به آزاد سازی وجذب بهترعناصر تثبیت شده نیز کمک می کند(نقش کلاتوری ). از اینها گذشته هیومیک اسید در تغییرات شدید PH نقش ضربه گیر (بافر) را ایفا نموده و از اینکه اسیدیته ویا قلیایی خاک سریعا تغییر کند جلوگیری می نماید .درغیراینصورت بسیاری از موجودات زنده خاکزی دراین نوسانات تلف خواهند شد.
شاید مهمترین خصیصه هیومیتها سازگاری آنها با محیط زیست باشد. این ویژگی بخصوص دردهه اول قرن ۲۱ که کل جامعه بشری درگیر مشکلات زیست محیطی است جاذبه بیشتری به آن می دهد .همچنان که قبلا نیز ذکر شد ،هیومیک اسید از مواد آلی طبیعی (عمدتا گیاهی) وبا واسطه میکرو ارگانیسم های خاک طی یک فرایند بسیار طولانی ساخته می شود.هر نمونه خاک کشاورزی کم یا بیش محتوی این مواد است. آنچه بعنوان اصلاح کننده خاک ویاکودهای هیومیکی دربازار عرضه می شود نیز قاعدتا منشاء طبیعی داشته ونوعی هوموس است که از جنگلهای باستانی به جای مانده و پس از فرآوری وتغلیظ عرضه می شود. هنوزهیچکس موفق به تولید مصنوعی این مواد نشده است. لذا افزودن کودهای هیومیکی به خاک درواقع اضافه کردن آن چیزی است که باید درهرخاک کشاورزی وجود داشته باشد. قبلا اشاره شد که خاکهای کشاورزی ما در اغلب نقاط فقر مواد ارگانیک دارند.هیومیک اسید که خود محصول نهایی هرکود آلی می باشد، اگر به اندازه مناسب ودرفصل مناسب داده شود با مکانیسم هایی که قبلا ذکرشد می تواند کمبودهای تغذیه ای گیاه را مرتفع سازد. امروزه بسیاری از آبهای سطحی اعم از رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاها ونیز بخش مهمی از آبهای زیر زمینی به انواع سموم وکودهای شیمیایی آلوده شده اند . این آلودگی به سرعت به مصرف کنندگان اعم از حیوان یا انسان منتقل می شود.هیومیک ها توانایی جذب همه این آلاینده ها را دارند و با آنها کمپلکس های نامحلولی تشکیل می دهند که از خطرات آنها برای محیط زیست به نحو بارزی می کاهد. بخاطر این خصوصیتهاست که امروزه در کشت های ارگانیک از ترکیبات هیومیکی در سطح گسترده ای استفاده می شود. چنانچه احتمالا مطلع هستید مصرف کودهای شیمیایی در اینگونه کشت ها اکیدا ممنوع است. برخی از این موضوع نگرانند که ترکیبات هیومیکی محتوی فلزات سنگین و یا ترکیبات آلی زیان بخش نظیر بنزن باشند. دراین مورد باید متذکر شویم که هیومیک اسید با فلزات سنگین کمپلکس های نامحلولی ایجاد می کند که به هیچ وجه قابل جذب نیستند.درمورد بنزن وسایر ترکیبات آلی خطرساز نیز باید گفت که از این بایت هم جای نگرانی نیست. اگرچه در ساختار هیومیک اسید ترکیبات آروماتیک نیز وجود دارند، ولی اینها آزاد نیستند و در پیوند محکمی با سایر ترکیبات آلیفاتیک ومعدنی پلیمری را می سازند که ترکیب یگانه ای است وشباهت به هیچ یک از اجزای سازنده اش ندارد .

سازگار با طبیعت و حافظ محیط زیست
ماه حفظ توازن خان
مساله توازن بحث بسیار مهم و پیچیده ای است . دیر زمانی نیست که دانشمندان دریافته اند که تنها تامین عناصر مورد نیاز گیاه برای رشد و سلامت آن کافی نیست ، بلکه تامین متوازن عناصر بسیار مهمتر است. تا زمانی که بشر از کودهای آلى (حیوانی و گیاهی برای تقویت خاک استفاده می کرد این مشکل وجود نداشت. چرا که کودهای ارگانیک خود مشتق از موجود زنده دیگری بودند و نوعی تعادل زیستی در خود داشتند ودرنهایت به افزایش مواد هیومیکی کمک می کردند . مشکل از آنجا پدید آمد که از اوایل قرن بیستم مصرف کودهای شیمیایی شروع شد. این کودها میزان تولید را در کشاورزی آنچنان بالا بردند که نه تنها قحطی ها وگرسنگی ها به فراموشی سپرده شدند بلکه دراین اواخر اضافه تولید مشکل برخی از کشورهاست .اما این پیشرفت به قیمت برهم خوردن توازن عناصر در خاک میسر شد.
افت کیفیت محصولات کشاورزی واقعیتی است که همه به آن معترفند و آزمونهای متعدد آن را اثبات کرده است. برای مثال غلات امروزی نسبت به محصولات مشابه نیم قرن پیش بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مینرال کمتری دربر دارند. اگر در نظر بگیرید که این کمبودها به سرعت به حیوانات پرورشی وخودانسان منتقل می شود، خواهید دید که قربانی اصلی دخالتهای بی حد و حصر در طبیعت خود انسان است. دراینجا نیز هیومیک اسید با مکانیسمهای متعددی که قبلا اشاره شد به جذب بهتر مینرالها وبهبود کیفیت محصول کمک میکند. علاوه برآنچه قبلا ذکر شده است باید اضافه کنیم که هیومیک اسید با بهبود تولید قند ، پروتئین و ویتامین درگیاه ونیز تاثیر مثبتی که برجنبه های مختلف فتو سنتز دارد نیز محتوای غذایی محصولات کشاورزی را افزایش می دهد . پیش تر گفته شد که هیومیک اسید سبب تقویت دیواره سلولی می شود. با این مکانیسم نفوذ پذیری محصولات نسبت به قارچهای فاسد کننده درهمه موارد اعم از غلات ، میوه جات وسبزیجات کمتر شده و خاصیت انبارداری افزایش می یابد.

ارتقاء و بہود کیفیت محصول هیومیک
اسید بهترین کلاتور طبیعی از
کلاتورها ( chelates) ترکیبات آلی هستند که بواسطه ساختارهای ویژه شیمیایی خود می توانند درنقل وانتقال عناصر فلزی از خاک به ریشه گیاه بعنوان واسطه عمل کنند. قبلا اشاره شد که غالب مواد معدنی نظیر اکسیدها ، کربناتها وسولفیدها برای گیاه قابل جذب نیستند و سولفاتها هم قابلیت جذب محدودی دارند. نقش هیومیک اسید خاک از یک طرف انحلال وجذب عناصر نامحلول از خاک وازطرف دیگر حفظ و نگهداری این عناصر درخود وانتقال آن در زمان مناسب به ریشه گیاه است. به این عمل تبادل کاتیونی نیز گفته می شود. وقتی گفته می شود که هیومیک اسید ظرفیت تبادل کاتیونی خاک یا(Cation Exchange Capacity) مختصرا CEC را افزایش میدهد اشاره به همین توانایی آن می باشد. امروزه کلاتورهای مصنوعی متعددی درصنایع شیمیایی تولید وجهت انتقال کاتیونهای مختلف به گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.همه شما نامهای اختصاری EDTA و EDDHA راشنیده اید. اینها نمونه ای از کلاتورهای مصنوعی گرانقیمت هستند که کاربردشان در کودهای شیمیایی مرسوم است. اما خودشان نوعی آلاینده محیط زیست محسوب می شوند و کاربردشان درکشتهای ارگانیک اکیدا ممنوع است. اما هیومیک اسید وبرخی ترکیبات درونی آن نظیر فولویک اسید ضمن اینکه نقش کلاتوری خوبی ایفا می کنند، برای محیط زیست هیچ گونه ضرری ندارند.

عصاره جلبک دریایی چیست؟

نهادهای ارگانیک

کود جلبکی چیست؟

با زمین، دوست باشیـــــــم

جلبکهای میکروسکوپی (ریز جلبکها) از قدیمی ترین ساکنان اقیانوسها و آبهای شیرین میباشند، خلقت آنها نه تنها به میلیاردها سال قبل از تاریخ حیات بشر بر میگردد، بلکه پیش از تمامی گونه های جانوری و گیاهی می زیسته اند و هم اکنون در دنیای پیرامون ما وجود داشته و نقش بسیار مهم و کلیدی را در اکوسیستم ایفا نموده و در دسترس میباشند. جلبکها در آبهای سطحی در جاهایی که نور خورشید وجود دارد رشد میکنند. بیشتر آنها توسط قلابهایی به کف اقیانوس یا صخره ها محکم چسبیده اند. جلبکها متشکل از سه گروه قرمز، قهوه ای و سبز هستند. در ایران جلبکهای دریایی در سواحل جنوبی کشور به ویژه در سواحل سیستان و بلوچستان (چابهار) فراوان یافت میشوند که بر اساس تقسیم بندی گیاه شناسان از هر سه گروه جلبکهای سبز یا کلروفیت ، جلبکهای قهوه ای یا فیتوفیت و جلبکهای قرمز یا ردوفیت در این منطقه وجود دارند. کشور چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان جلبکهای خوراکی در دنیا بوده که سالانه حدود ۵ میلیون تن برداشت می کند. جلبکهای دریایی با ایجاد جایگاه مناسبی برای زیست بچه ماهیان، تغذیه و تولید مثل انواع آبزیان از نظر اکولوژیکی بسیار حائز اهمیت بوده و همچنین حدود ۴۰ درصد فتوسنتز دریایی توسط جلبک ها صورت میگیرد، که بدین طریق زنجیره اصلی تولید یا تولید اولیه را تشکیل می دهند. جلبک به لحاظ دارا بودن پروتئین، مواد معدنی، ویتامین و اسیدهای چرب امگا تری ارزش تغذیه ای بسیاری دارند. مواد استخراجی جلبک ها نظیر آگار، اسید آلژنیک و کاراگینان اهمیت آنها را دو چندان کرده طوریکه در صنایع نساجی، کاغذ سازی، رنگ سازی، علوم پزشکی و کشاورزی ، خوراک انسان ، دام و طیور ، داروسازی ، تصفیه آب و غیره کار برد فراوانی دارند.

استفاده از جلبک ها بعنوان کود به قرن نوزده بر می گردد که برای اولین بار بوسیله ساحل نشینان و جلبک های قهوه ای مورد استفاده قرار گرفت. جلبک ها بخاطر دارا بودن میزان بالای فیبر از یک طرف نقش مهمی در نرم کردن بافت خاک و حفظ رطوبت و از طرف دیگر بخاطر دارا بودن مواد معدنی و عناصر کمیاب اهمیت دو چندانی دارند. از دیگر زمینه های کاربردی کودهای جلبکی است. مطالعات اهواز ص رف اور مختلف علمی ثابت کرده است که کارایی این فرآورده ها بطورگسترده ای در علوم و صنعت باغبانی مورد استقبال قرار گرفته است، بطوری که بعد از استفاده از این فرآورده ها، افزایش محصول، افزایش جذب مواد غذایی خاک، افزایش مقاومت به آفات خاص، افزایش جوانه زنی بذر و مقاومت در مقابل یخ زدگی را در پی داشته است. انواع مختلفی از جلبک ها برای تهیه کود های کشاورزی از بستر اقیانوسها استخراج می گردند که غنی ترین و موثر ترین آنها گونه های Ascophyllum Nodosum و Sargassum میباشند .گونه های دیگر نظیر

.در مزارع ایرلند به عنوان یک کود مورد استفاده قرار می گیرد . Focus در مزارعی که با فقدان کلسیم روبه رو هستند به کار می روندLithothamnion، Chara Lithophyllum

از میان جلبک ها نوع سبز مایل به آبی آن ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. زیرا آن ها قادر به تثبیت نیتروژن اتمسفر به بدنه خود می باشند. جلبک های دریایی به علت داشتن فسفر، پتاسیم و برخی از عناصر کم مقدار در بسیاری از مناطق ساحلی به عنوان کود بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این جلبک ها را با مواد آلی دیگر مخلوط می کنند و برای حاصل خیزی خاک به کار می برند و تعدادی دیگر را مستقیما به زمین کشاورزی اضافه می نمایند و اجازه می دهند به مرور زمان پوسیده و مواد آن ها جذب خاک شود. در مزارع آزمایشی نشان داده شده که افزودن جلبک های سبز آبی تثبیت کننده ازت هوا به مزارع برنج ، تا ۳۰٪ محصول برنج را افزایش می دهند. این جلبک های سبز آبی دارای یاخته های ویژه ای برای تثبیت ازت هستند که هتروسیست نام دارند. هتروسیست ها عمل تبدیل ازت ملکولی هوا به نیتروژن آمونیاکی را انجام می دهند. مزارع برنج به طور طبیعی محیط مناسبی برای رشد انواع جلبک های سبز آبی هستند. در یک مطالعه نمونه ای که در مزارع برنج شمال کشورمان انجام شده، حداقل ۱۲ گونه از جلبک های سبز آبی در یک مزرعه برنج شناسایی شده است. امروزه این جلبک ها را به صورت انبوه کشت می دهند و از کود تهیه می کنند که اصطلاحا به این نوع کودها کود زیستی می گویند. این کودها را به شالیزارهای برنج اضافه می نمایند. مزیت کودهای زیستی نسبت به کودهای حیوانی یا شیمیایی این است که این کودها به دلیل داشتن فعالیت های حیاتی و زنده بودن، از بین می روند و دائم در حال تکثیر و افزایش هستند و عوارض جانبی کودهای شیمیایی یا حیوانی را نیز ندارند.

از برخی از جلبک ها مثل کارا برای جبران کمبود کلسیم در مزارع استفاده می شود. در انگلستان از جلبک ها بعنوان کود برای محصولاتی چون سیب زمینی، کلم و سبزیجات استفاده می گردد. هم چنین گزارش شده است که دادن کود جلبکی به مزارع سیب زمینی باعث می شود قدرت مقابله این گیاه در مقابل بیماری قارچی افزایش یافته و نسبت به بیماری های ویروسی چون پیچ خوردگی برگ مقاومت پیدا کنند. در مورد گوجه فرنگی دادن کود جلبکی سبب افزایش دوره میوه دهی گوجه فرنگی شده و زمین را از وجود شته ها عاری می سازد. در نیوزیلند نیز کاربرد کودهای جلبکی بسیار معمول است و بر اساس آزمایشات زمین های حاصلخیز با کود جلبکی به تنهایی بیش از زمین هایی که با کودهای شیمیایی پتاس ۳۰درصد کوددهی شده باشند، محصول می دهند. در کشورهای هندوستان و سیلان و برزیل از گونه های جلبک Gracilaria و Hypneaبرای کوددهی قهوه و نارگیل استفاده می شود. این جلبک ها نیز در سواحل دریایی جنوب کشور ما به وفور یافت می شود. کودهای مایع جلبکی تهیه شده از گونه های مختلف جلبکی نیز برای محصولات باغی، زراعی، گلخانه ای و مراتع به کار می روند. میزان تولید محصول برنج با افزایش جلبک ها بیشتر می شود. به ویژه انواع سیانوفیسه ها که قدرت زیست در محیط های زراعی غرقابی را داشته و از طریق تثبیت نیتروژن بوسیله سلول های تثبیت کننده ویژه خود ازت جوی را تثبیت کرده و در اختیار گیاه قرار می دهد و از این طریق تجربه شده است میزان محصول برنج را تا ۲۰ درصد افزایش می دهد.

 

یکی دیگر از مزیت های مصرف کودهای جلبکی کاهش بیماری های ناشی از کمبود عناصر معدنی است که با مصرف کودهای جلبکی این بیماری ها قابل رفع بوده و برای نمونه می توان به کمبود عناصر منگنز، بور و باریم اشاره کرد. از خواص مفید کاربرد جلبک ها علاوه بر دارا بودن ازت و عناصر معدنی بالا، دارا بودن هورمون های تنظیم کننده رشد در این گیاهان است که برای نمونه می توان به افزایش تندش دانه و افزایش مقاومت نسبت به سرما و آفات اشاره کرد. وجود ترکیبات هورمونی چون اکسین، جیبرلین، فنیل استیک اسید و سیتوکنین در جلبک های قهوه ای به اثبات رسیده است. وجود هورمون سیتوکنین درجلبک ها سبب تاثیر گذاری در افزایش میزان تولید سیب زمینی می شود. محتوای پروتئین علف های موجود در مراتع نیز با مصرف کودهای جلبکی تا

۰/۷ درصد افزایش می یابد. در مورد مرکبات مانند لیمو با دادن کود جلبکی زمان باقی ماندن میوه را بر روی درخت افزایش داده و سبب رسیدگی کامل میوه می شود. هم چنین وزن خوشه های موز با کاربرد کود های جلبکی حدود

۵/۱۶

۷/۱۷ افزایش پیدا کرد و در مورد محصولات چون سیب زمینی، ذرت، فلفل، گوجه فرنگی، آناناس و پرتقال نیز تاثیر قابل توجه ای در میزان محصول گذاشته است. مزیت و ویژگی دیگر کودهای جلبکی این است که این کودها عاری از بذر علف های هرز و قارچ ها هستند و دارای پتاس زیادی هستند. در مورد گیاه سویا افزایش کود جلبکی باعث افزایش مقدار پروتئین محصول می شود. در مورد محصول گوجه فرنگی نیز آزمایشاتی در سال ۱۹۹۷ صورت گرفته است که مشخص شده میزان گلدهی و میزان محصول گوجه فرنگی افزایش یافته و زمان رسیدن میوه نیز کاهش یافته است. میزان محصول شلغم نیز در خاک های ماسه ای با افزودن کود جلبکی در سال های اول و دوم افزایش قابل توجه ای نشان می دهد و در مورد محصولاتی چون توت فرنگی و کشمش نیز به ترتیب حدود(۱۳۳۳-۱۹) درصد و(۲۷-۱۲) درصد گزارش شده است. کاربرد کودهای جلبکی در مراتع سبب افزایش تندش بذر گونه های چون شبدر سفید و نیز دفع نماتدهای ریشه علف های مرتعی می شود.

در مورد محصولات باغی چون سیب، خیار و گل های زینتی نیز سبب کاهش میزان کرم خوردگی می شود. افزایش مقاومت سرمایی و عمر پوسته میوه جاتی مانند گوجه فرنگی، کرفس، مرکبات و هلو نیز از دیگر ویژگی های و ارزش های کاربردی کودهای جلبکی است. هلو های اسپری شده با کودهای جلبکی عمر پوسته میوه آن ها چهار برابر افزایش نشان می دهد و اثرات مشابهی نیز بر سیب، زردآلو و پرتقال دارد. در مجموع افزایش کودهای جلبکی به خاک های ماسه ای و گچی به میزان زیاد، کیفیت و حاصل خیزی خاک را افزایش می دهند. در ایرلند از فوکوس (جلبک قهوه ای) به طور مستقیم به عنوان کوداستفاده می شو.دافزودن مستقیم برخی از جلبک ها به زمین کشاورزی به عنوان کود، نه تنها باعث افزایش محصول می شود بلکه گیاه را از هجوم حشرات و بیماری ها نیز حفظ میکند. جلبک ها به طور نسبی دارای مقادیر زیادی ازت و پتاسیم هستند که به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند. در برخی از کشورهای پیشرفته، عصاره تغلیظ شده جلبک های دریایی مختلف به عنوان کود مایع در فروشگاه ها به فروش می رسد. جلبک ها با قدمتی بالغ بر ۶۰ میلیون سال در مقایسه با دیگر رستنی ها توانسته اند مقام نخست را از نظر تولید انرژی و هم چنین مواد تجدید شونده بویژه در دنیای نانو، کسب کنند. بنابراین با توجه به اهمیت جلبک ها در این زمینه، شایسته است کشاورزی سنتی و صنعتی برای توسعه پایدار فناوری های جدید، نهادینه شوند.

از این رو شناخت و هم چنین بهره مندی از قابلیت های کم نظیر نانو پلیس های جلبکی برای گیاه پزشکی، امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر می دانیم که بسیاری از الگوهای فنی در نانوفناوری، مرهون ساختار ظریف، ولی توانمند انواع میلیونی جلبک ها هستند. طراحی، ساخت و تولید ابزار و قطعاتی با دقت مقیاس نانو به طور مصنوعی، فوق العاده دشوار و پرهزینه است، ولی با استفاده از این موجودات که اغلب دیاتوم ها و نانوفیتوپلانکتون ها هستند، ساخت و تولید انواع رایانه ها، ربات ها، ریزتراشه های سیلیکونی در دنیای نانوالکترونیک و زیست حس گرهای هوشمند، متداول است. از سوی دیگر، صرفه جویی اقتصادی با تاکید بر مصرف بهینه از مواد اولیه دلیل دیگری برای رشد و توسعه چنین فناوری خواهد بود. هم اکنون استفاده از پودر خالص پوسته های سیلیکاتی دیاتوم های ویژه ای برای مبارزه غیرشیمیایی با برخی آفات توصیه می شود. چنین آفت کشی با تزیینات بسیار ظریف همچون تیغه های شیشه ای به طور فیزیکی پوست سخت و کیتینی آفات را خراش می دهند و با افزایش گرمای ناشی از تنفس زیاد در نهایت موجب انهدام آن ها می شوند. نانوکپسول ها، کاربردهای ارزشمندی را برای گیاه پزشکی نوین به ارمغان آورده اند. دیاتوم ها هم چون جعبه های بسیار کوچک و با ساختاری بسیار مقاوم و در عین حال خنثی، می توانند بهترین حامل سموم شیمیایی قوی باشند. به این طریق هنگام سم پاشی، علاوه بر آن که میزان مصرفی سموم به حداقل ممکن می رسد بلکه به دلیل موضعی و متمرکز بودن تماس با آفات، بسیار موثرتر خواهد بود. چنین موضوعی با توجه به پارامترهای زیست محیطی اعم از محیط های طبیعی و انسانی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

محصولات و عصاره جلبک دریایی حاوی مواد آلی غیر نیتروژن ،ویتامین ها ، اسیدهای آمینه و ریزمغذی مانند مس، آهن، روی ، منیزیم وغیره بوده که در گیاهان موجود درخشکی به ندرت یافت میگردند. به طور خاص، آنها حاوی پلی ساخارید آلجینیک ، اسیدهای آلجینیک و اسیدهای چرب اشباع نشده که منحصرا در جلبک دریایی یافت میگردند، و همچنین شامل تنظیم کننده های رشد گیاهی مانند اکسین ، سیتوکنین، گیبرلین و اسید آبسیسیک می باشند. این مواد فعالیت بیولوژیکی خوبی داشته ، و تعادل بین هورمون های درون زا را تنظیم میکند.

۱۰ کاران برتر کودهای جکی افزایش این که دریافت ؛ افزایش صورت و کیفیت آن

حین گستره ای از مردم ما را داراست یک ماده یک قاری است کلاکت کنده طبیعی است

افزایش ماندگاری محصول

افزایش مقاومت گیاه در بار سیا

اس دوران ان کی افزایش نرفت نگهداری آب افزایش است که در انواع مش

کنترل مامای ما بنوا کرم

جلبک اسکوفیلوم نودوزوم

جلبک سارگوسوم

مواد تشکیل دهنده

 

Protein

پروتئین

چربی

Fiber

فیبر سلولز

Manitol

مانیتول

26.7

30.5

اسید آلجینیک Alginic Acid

متیل پنتوسان Methyl pentosans

10.1

Laminarin

الامینارین

14.4

Sugar

1.28

5.55

پتاسیم

0.000635

0.001

0.062400

0.261

0.89560

0.945

0.213000

0.365

منگنز

0.123500

0.110

منیزیم

0.003516

0.004

1.904000

2.060

کلسیم

اکسین، تنظیم کننده رشد گیاهان

اکسین یکی از مهمترین مواد از گروه هورمونهای گیاهی است ، که رشد و متابولیسم گیاهان را تنظیم می نماید. این ماده به طور عمومی در اندام های رویشی گیاهان مانند مریستمهای آپیکال ریشه(سلول ریشه های در حال رشد) ،ساقه و شکوفه گل که در حال توسعه می باشند ذخیره گردیده ، و موجب رشد و توسعه برگ ها و جوانه زنی بذور می گردد.
به علاوه آزمایشاتی که توسط داروین ، بویسن و جنسن بر روی نشاء جو دوسر انجام شده، نشان داد که اکسینهای موجود در نوک شاخه ها، در رشد ساقه و همچنین پاسخ آن به محرک هایی مانند نور خورشید تأثیر به سزایی دارند. در این آزمایش نشاء جو دوسر در مقابل نورکمی قرار گرفتند ، فوتوتروپیسم (گرایش به سمت نور) نشان داد که کولئوپتایل ساقه گیاه(غلاف محافظ) به سمت منشاء نور متمایل گردید . اما هنگامی که نوک کولئوپتایل بریده شد ، گیاه هیچ واکنشی به محرک نور نشان نداد .آزمایش هنگامی که کولئوپتال گیاه با یک لایه ژلاتینی از ساقه جدا گردید ، مجددا تکرار شد ، پدیده فوتوتروپیسم دوباره خود را نشان داد . این مطالعات به طور قطعی ثابت کردند که این تأثیر ناشی از وجود اکسین در مریستیم آپیکال می باشد.

خاصیت تنظیم رشد اکسین ها کاربردهای زیادی را پیدا کرده است،اگر ساقه های برش خورده با هورمونهای که حاوی اکسین هستند ، آغشته گردند ، فرآیند ریشه زایی تسریع می گردد. استفاده از اکسین ها می تواند پارتونوکارپی را که همان تولید میوه بدون فرآیند لقاح بوده، و موجب تشکیل میوه های بدون دانه می گردد را فراهم نماید .

فولویک چیست؟

در قرن 21  فولویک اسید به سرعت به عنوان یک عنصر کلیدی در سلامت گیاهان ، دام و انسان به رسمیت شناخته شده و روز به روز کشفیات بیشتری در این زمینه توشط پزشکان و دانشمندان در حال شکل گیری است. در گذشته به علت در دسترس بودن میزان کمی از اسید فولویک نزد دانشمندان تنها مقالات و کشفیات محدودی در این زمینه به وقوع می پیوست و تنها بر روی سلول های گیاهی مورد آزمایش قرار می گرفت.
برای بررسی و ارزیابی این موضوع لازم است که مدنظر داشته باشیم بسیاری از دانشمندان و پزشکان پیشرو مانند پروفسور راجر ویلیام بر این نکته مهم اتفاق نظر دارند که بلوک های ساختمانی موجود در ماشین متابولیکی گیاه در بسیاری از موارد دقیقا همان بلوک های ساختمانی موجود در سیستم متابولیکی انسان و سایر موجودات زنده می باشند.
اگر چه اکثر تحقیقات روی اسید فولویک بیشتر بر روی گیاهان و اثرات ناشی از آن بوده است ، ولی لازم است که بدانیم بالغ بر 60 سال است که انسان ها کمپلکس اسید فولویک را به عنوان یک مکمل غذایی مصرف نموده و بالغ بر هزاران سال است که بدون هیچ گونه آگاهی آن را به واسطه وجود آن در برخی از غذاها و گیاهان به عنوان خوراک استفاده می کنند .
جمع آوری اطلاعات و توصیفات از کسانی که فولویک اسید را به صورت منظم مصرف می نمایند این حقیقت را آشکار می سازد که اثرات و خواص مصرف این ماده توسط انسان و دام دقیقا با اثرات آن برروی گیاهان و سلول های مورد آزمایش قرار گرفته مطابقت دارد؛ هر چند که مطالعات بالینی اثرات فولویک اسید روی انسان و دام به تازگی آغاز شده است ولی نتایج تحقیقات به صورت مداوم در حال به روز رسانی و انتشار می باشد .
یافته های اولیه حاکی از آن است که برخی از بیماری های خاص و حاد امروز توسط مکمل های غذایی اسید فولویک ، عصاره و مشتقات آن و یا کلات آن بهبود یافته است .
لازم به ذکر است که تمرکز این تحقیقات تنها به گیاهان ، حیوانات و انسان ها محدود نشده بلکه اثرات آن را بر روی بهبود خاک های کره زمین چشمگیر نشان داده است، ولی متاسفانه اکثر جامعه کشاورزی ؛ دامداری و پزشکی از مفاهیم و اثرات این ماده معجزه گر بی اطلاع هستند .
از دیگر کاربردهای فوق العاده ویژه اسید فولویک استفاده در گندزدایی زباله های شهری و صنعتی و خنثی سازی زباله های سمی و رادیو اکتیو می باشد .

مشخصات عمده اسید فولویک :

  • یک الکترولیت آلی قدرتمند و کاملا طبیعی است.
   اسید فولویک به دست طبیعت ایجاد شده است چرا که میکرو ارگانیسم های موجود در خاک (SBO) پس از تجزیه مواد معدنی و سایر مواد مغذی موجود در گیاهان ذخایر آن را تشکیل داده اند . (میکرو ارگانیسم های خاک پس از مصرف مواد فاسد و ما قبل تاریخ ناشی از گیاهان موجود در ذخایر هیومیک ماده ای دفع می نمایند که به آن اسید فولویک گفته می شود.)
  • ارتقاء الکترو شیمیایی به عنوان دهنده یا گیرنده
   اسید فولویک بعضی اوقات به عنوان دهنده الکترون و بعضا گیرنده الکترون و بسته به نیاز سلول نقش ایفا می کند ، لذا اسید های فولویک با توجه به مواد معدنی موجود در آن نقش ذخیره کننده الکترون ها را دارد با توجه به شرایط ، مبادله انرژی را برای سلول فراهم می سازد.
  • یک آنتی اکسیدان است
   اسید های فولویک به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی ارگانیک به شمار رفته و عاملی بسیار موثر برای پاک سازی رادیکال های آزاد می باشند. رادیکال های آزاد موجود در آن با توجه به شرایط تعادلی گاها به عنوان دهنده یا گیرنده هنگام واکنش با فلزات واسطه ، کاهش اکسیداسیون را باعث می گردد .
  • یک کلات کننده طبیعی است
   اسید های فولویک یک کلات کننده آلی هستند که به خصوص هنگام انحلال در آب موجب ایجاد یک کمپلکس از فلزات و مواد معدنی موجود در محیط گردیده و این مواد مغذی را قابل جذب می نماید.
  • انتقال و حمل مواد غذایی
   اسید فولویک مواد معدنی را مانند عنصر آهن که معمولا متحرک نیستند به جریان انداخته و آنها را برای ریشه قابل جذب می نماید .
   همچنین اسید فولویک انواع ویتامین ها ، کوآنزیم ها ، اکسین ها و آنتی بیوتیک ها و هورمون های طبیعی را در دسترس سیستم گوارشی گیاهان قرار داده و آنها را قابل جذب می گرداند این مواد عموما فرایند رشد را تحریک نموده و موجب قدرت و سلامت بیشتر در مصرف کننده می گردد.
  • تسریع واکنش های ﺁنزیم
   اسید فولویک ارتباط نزدیکی با آنزیم ها داشته و موجب افزایش فعالیت آن ها به خصوص آنزیم های تنفسی می گردد.
   فسفات های الکالین ، ترانس ها و اینورتاس ها از دیگر آنزیم هایی هستند که به واسطه اسید فولویک فعال تر می گردند .
  • افزایش جذب و ترکیب مواد مغذی
   کمپلکس های فلزی اسید های فولویک دارای وزن مولکولی پایین بوده و به این واسطه از درجه بالا تری از نفوذ پذیری به درون سلول برخوردار و همچنین قادرند که قشای سلولی را تحریک و فعال تر نمایند .
  • بهبود فرایند سوخت و ساز
   تحقیقات نشان می دهد که اسید های فولویک موجب ارتقاء مکانیزم ژنتیکی گیاهان و حیوانات می گردند که باعث افزایش رشد می شود؛ جذب اکسیژن نیز با حضور اسید فولویک به شدت افزایش می یابد .
   اسید فولویک الگوی سوخت و ساز هیدرات های کربن را تغییر داده و این امر موجب انباشتگی قندهای محلول می گردد. این نوع قند ها فشار اسمزی داخل سلول را افزایش داده و گیاهان و حیوانات را در مقابل پژمردگی و نخوت مقاوم تر می سازند. از نکات دیگر آن بهبود فرایند سوخت و ساز و افزایش میزان رشد و ایمنی بدن می باشد .
  • سم زدایی کردن
   یکی از جنبه های مهم مواد فولویکی و مشتقات آنها مرتبط با فعل و انفعال آنها با مواد شیمیایی موجود در محیط زیست قبل و بعد از رسیدن به وضعیت کشنده برای موجودات زنده می باشد . یک علف کش سمی به نام پاراکوات به سرعت توسط مواد هیومیکی بخصوص فولویک ، سم زدایی و غیر مضر می شوند و مشخص شده است که اسید فولویک نقش حیاتی در بقاء میکرو ارگانیزم ها و موجودات زنده موجود در محیط پس از آغشته شدن به سمومی مانند علف کش ها و آفت کش ها دارند؛ اسید فولویک این عمل را با تشکیل گونه ای از یون های فلزی با این سموم و تسریع در تجزیه آن ها انجام می دهد . مواد رادیو اکتیو نیز به سرعت با اسید فولویک واکنش نشان داده و مدت زمان کوتاهی نیاز است که این مواد متعادل گردند .
  • تجزیه سیلیس
   اسید فولویک با تشکیل کمپلکس یا کلات های یونی می توانند سلیس موجود در محلول های آبی را تجزیه وقابل حل گرداند.
  • ترکیب و تبدیل مواد معدنی
   کمپلکس های اسید فولویک به میزان زیادی توانایی ایجاد واکنش زیستی با دیگر مواد و سلول ها را دارا هستند. یکی از نمونه های بارز این قابلیت ؛ تبدیل سیلیکات های رویشی و منیزیم و تشکیل کلسیم در استخوان بندی دام و انسان می باشد .
  • افزایش تقسیم و رشد سلول
   اسید فولویک سلول ها را متعادل و تحریک نموده و موجب حد اکثر رشد و تکثیر آن ها می گردد .
  • افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولی

اسید فولویک به عنوان یک عامل حساس کننده سلولی عمل نموده و نفوذپذیری غشاء سلولی را افزایش می دهد .

  • افزایش سوخت و ساز انواع پروتئین ها

اسید فولویک سوخت و ساز پروتئین های DNA و RNA را تشدید می نماید . این عمل موجب افزایش DNA موجود در سلول ها و ترکیب بیشتر RNA ها می گردد.

 • تسریع جذب ویتامین ها توسط سلول
  در شرایط کمبود مواد معدنی ، ویتامین ها قادر به انجام عملکرد صحیح نیستند . اسید فولویک می تواند ویتامین ها را داخل ساختار ملکولی خود کرده و آنها را در اختیار سلول قرار دهد .
 • کلات کنندگی
  اسید فولویک قادر است با یون های یک تا چند ظرفیتی فلزات کمپلکس های محلول ایجاد نماید و موجب حرکت پذیری و جذب آن ها توسط سلول گردد. اسید فولویک یک کلات کننده و مبدل کاتیون طبیعی است که در آن تغذیه سلول و موجود زنده نقش حیاتی بازی می کند .

 

تاثیرات عینی اسید فولویک بر اساس شواهد
تجربه و تاثیر بر روی انسان

“اگر من مجبور به انتخاب بین این ماده معدنی و الکتریسیته بودم ، الکتریسیته مجبور به ترک صحنه بود.”
این جمله توسط دکتر کلاید سند گرین در مورد کشف ماده معدنی فولویک می باشد . بعد ها مشخص گردید که ذخائر هیومیک در دنیا حاوی مقداری فولویک می باشند.
بر اساس شواهد و اعلامیه های پزشکان اثرات مصرف اسید فولویک بر روی انسان به شرح زیر

 • افزایش انرژی
 • کاهش کم خونی
 • تشکیل كلات سموم بدن
 • کاهش فشار خون بالا
 • افزايش سطح عملكرد ویتامین و مکمل های معدنی
 • تشکیل كلات فلزات دو ظرفیتی
 • به عنوان یک الکترولیت قوی طبیعی است
 • بازیابی تعادل الکتروشیمیایی
 • تحریک سیستم آنزیمی بدن
 • بازسازی سیستم ایمنی بدن

 

گزارش در استفاده خارجی

 • درمان زخم های باز
 • بهبود سوختگی با حداقل درد و یا زخم
 • حذف تغییر رنگ به علت کبودی پوست
 • کشتن پاتوژن های پای ورزشکاران
 • استفاده به عنوان یک طیف گسترده ای ضد میکروبی و ضد قارچ
 • درمان بثورات و تحریک پوست
 • کمک به التیام بریدگی ها و خراش ها
 • کمک به التیام نیش حشرات و گزش

 

آزمایش بر روی حیوانات

 • گاوهای پرواری
  دکتر چیراس ، تگزاس : نتایج استفاده فراورده فولویک طی 60 روز دوره آزمایش روی تعدادی از گوساله های پرواری در منطقه آماریلو نشاندهنده 12 % افزایش راندمان تغذیه و کاهش بوی مدفوع و ایجاد ساختار ریز تر وکاهش 64 درصدی آمونیاک در آن بود.
  اطلاعات بدست آمده از نمونه برداری خون گوساله ها ،افزایش هموگلوبین و آنتی اکسیدان را تایید می کرد .
  شادابی،وضعیت سلامت و رنگ پوست دامها در بهترین حالت ممکن قرارگرفت.
  افزایش وزن بیش از حد نرمال و در هرگوساله مورد آزمایش متغیر بود .اطلاعاتی در رابطه با علت این تفاوت در دسترس نیست.
 • گاوهای شیری
  تگزاس ، کانتون : این آزمایش در روی 500 راس دام پر شیر و به مدت 28 روز صورت پذیرفته و شیر،خون و مدفوع قبل و بعد از مصرف فولویک آزمایش و نتایج به شرح ذیل بود:
  1فزایش میانگین روزانه 9/1 پوند شیر
  کاهش خوراک از 38 پوند به 36 پوند در روز،که پس از اتمام دوره آزمایش و قطع افزودن اسید فولویک مجددا به 38 پوند در روز افزایش یافت .این نشان دهنده این مطلب است که مصرف فولویک بصورت روزانه در دام موجب بهبود فرایند هضم و سوخت و ساز و به تبع آن افزایش شیر می باشد .
  آرامش بیشتر دام و کاهش پرخاشگری بخصوص هنگام تغذیه.کاهش تنش های حرارتی در فصل تابستان.منحنی تجمعی کاهش میزان شیر دهی در طول دوره آزمایش به طور قابل توجهی صاف و مسطح گردیده و این نشان دهنده افزایش طول دوره شیردهی توسط هر گاو میباشد.
  کاهش بوی و میزان مدفوع و آمونیاک حاصله از آن.مشاهده نگرديد پس از 28 روز هیچ عفونت باکتریایی یا ویروسی.
  تولید چربی شیر 3/15٪ افزایش یافت
  در 12 تا 24 ساعت گاوهای با عفونت باکتریایی (ورم پستان) را با 1 پیمانه از محلول فولويك درمان گرديدند در حاليكه
  بوده است در هنگام استفاده از آنتی بیوتیک و پس از 2-3 هفته برای درمان ورم پستان بازیابی تنها 50٪ -70٪
  . درمان كرم روده در مدت 36 ساعت
  . به طور کامل درمان اسهال خونی
 • بز
  . اسید فولویک هیچ عفونتی مشاهده نگردید تگزاس ، بزهای ماده مبتلا به ورم پستان : پس از یک هفته مصرف
  تگزاس ،منطقه برادی ،بز های آنگورا: گزارش خریداران پشم ، نشاندهنده افزایش کیفیت پشم شامل بلندتر شدن پشم ها و افزایش چربی پشم( لانولاین) بوده است.
 • خوک
  دکتر مت کلوین :
  تجربه هضم بهتر و کامل تر ودرمان اسهال
  . کرم زدایی ،ظرف مدت 36 ساعت
  بهبود ساختار،رنگ و طعم گوشت.
 • شتر مرغ
  نیومکزیکو ، کلایتون ، مزرعه پرورش شتر مرغ :
  تشدید رشد بال و پر شتر مرغهای جوان
  افزایش کیفیت پوسته تخم وتشکیل یونیفرم شکل تخم
  افزایش درصد تخم ریزی
  کاهش چرخش سم شترمرغها ی جوان از 5% به 5/0% به واسطه افزایش و بهبود رشد استخوانهای پا
  واکو، تگزاس مزرعه پرورش شتر مرغ:زمانیکه قیمت شتر مرغ در بازار کاهش یافته بود ،تغذیه مناسب و مقوی مقرون به صرفه نبوده و صرفا از علوفه و ارزن استفاده می گردد ، این مطلب باعث گردیده بود که شتر مرغها ضعیف و بیمار شده و بال و پر آنها بی کیفیت گردد،گرمای تابستان نیز این امر را تشدید کرده بود .افزودن فولویک به مدت 60 روز به رژیم غذایی موجب بازگشت شادابی و بهبود کیفیت بال و پر ها به گله می شود.همچنین گرمای تابستانکه باعث گردیده بود شتر مرغها زادو ولد ننمایند و این امر معمولا تا اواسط پاییز ادامه می یابد،مصرف مکمل اسید فولویک ،زاد و ولد را از اواسط سپتامبر)اواسط تابستان) آغاز می نماید.
 • مرغ و جوجه
  پورسل ،اوکلاهاما:
  دو گروه 20 تایی از جوجه های تازه سر از تخم در آورده مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به شرح ذیل بود:
  برخلاف جوجه های گروه تحت کنترل ،درجوجه هایی که پس از یک هفته در رژیم غذایی آنها از فولویک استفاده شده بود ، پرها کامل شده و شکل مناسب گرفته بودند.
  افزایش وزنی 5/1 پوند(560گرم) در گروه مورد آزمایش نسبت به گروه تحت کنترل در طول مدت 30 روز.
  استحکام بیشتر در پوسته تخم مرغ جوجه های بالغ و کاهش روزهای فاقد تخم گذاری.
  افزایش وزن و شادابی جوجه های حاصل از تخم های گروه مورد آزمایش نسبت به گروه تحت کنترل ..
  تجربه هضم کامل تر ،کاهش بروز بیماری و کرم.آفلاتوکسین‌ها (Aflatoxin) سموم قارچی طبیعی هستند که از گونه‌های قارچ آسپرژیلوس مانند آسپرژیلوس فلاووس(Aspergill flavus) و اسپرژیلوس پارازیتیکوس (A.parasiicus) منشأ می‌گیرند. این سموم اگر از راه مواد غذایی وارد بدن شوند می‌توانند سرطانزا باشند.

انواع
انواع مختلفی از آفلاتوکسین‌ها وجود دارد مانند Aflatoxin B1، Aflatoxin G1 & G2 و Aflatoxin Q1 (AFQ1). در کلمه AFLATOXIN حروف A و F به ترتیب نماینده جنس قارچ یا ASPERGILUSوگونه آن یا FLAVOUS می‌باشند که با لغت TOXIN ترکیب شده است. افلاتوکسین‌های G2,B2 مشتقاتی از G1,B1 بوده وافلاتوکسین‌های M2,M1 به ترتیب از افلاتوکسین‌های B2,B1 حاصل می‌گردند. آفلاتوکسین‌های M1و M2 برای اولین بار از شیر دامهایی که با خوراک آلوده تغذیه شده بودند، جدا شدند.

 

بیماریزایی
اگر قارچهای مولد این سموم بر روی خوراک دام و مواد غذایی (مانند پسته، بادام زمینی، ذرت، سویا و گندم) رشدکنند مصرف غذاهای آلوده به آفلاتوکسین می‌تواند موجب بیماری در انسان یا دام شود. این سموم می‌توانند نکروز بافتی، سیروز و سرطان کبد ایجاد کنند. علائم بالینی مشاهده شده در انسان شامل استفراغ، درد شکم، ضایعات حاد کبدمثل تغییرات چربی، ادم ریوی، لرزش عضلانی، کما، تشنج ومرگ همراه با ادم مغز ودرگیری اندامهایی نظیر کبد، کلیه و قلب می‌باشد. افلاتوکسین B1 از عوامل تراتوژنیک موتاژنیک وسرطانزای انسانی است.

دگرگونی کود نیتروژن در خاک

مقدمه

نیتروژن هنگام استفاده در خاک و قبل از اینکه در دسترس گیاهان باشد، دستخوش تغییرات میگردد. این انیمیشن چرخه نیتروژن خاک را برای دو منبع مختلف نیتروژن توضیح می دهد: نیترات آمونیوم (NH4NO3) و اوره  (NH2CONH3)

حالت اول
دگرگونی نیتروژن هنگام استفاده از نیترات آمونیوم

 

کاربرد کودهای آلی حاوی نیتروژن معدنی به شکل آمونیوم (NH4) و نیترات(NO3). اکثر کودهای آلی حاوی اشکال ترکیبی نیتروژن و آمونیوم هستند . جذب نیترات به دلیل متحرک بودن ذرات آن سریعتر است. بنابراین بیشتر گیاهان نیترات را به آمونیوم ترجیح می دهند.
جذب آمونیوم نسبت به نیترات کندتر است. آمونیوم توسط ذرات رس در خاک محصور شده وجهت جذب،ریشه ها باید خود را به آن برسانند ، لذا بیشتر آمونیوم می بایست قبل از جذب توسط گیاهان نیتراته گردد.
نیتریتاسیون توسط باکتریهای خاک،آمونیوم را طی چند روز تا چند هفته به نیترات تبدیل می کند. اکسید نیتروز(N2O) و اکسید نیتریک(NO) در طی این فرآیند تصعید می گردند.
دینیتراتاسیون در شرایط نبود اکسیژن (ورود به سیستم آب) بهتر صورت می پذیرد. باکتریهای خاک نیترات و نیترید را به اکسید نیتروژن گازی ، اکسید نیتریک و نیتروژن تبدیل کرده و تصعید می گردند.

فرآیند تثبیت، ازت معدنی را به ماده آلی خاک تبدیل می کند. فعالیت میکروارگانیزم های خاک عمدتا توسط آمونیوم تحریک می شود. ازت تثبیت شده بلافاصله برای جذب گیاه در دسترس نیست ، لذا ابتدا می بایست تجزیه گردد.
تجزیه ماده آلی خاک (و کود حیوانی) آمونیوم را در خاک آزاد می کند. تصعید آمونیاک هنگامی اتفاق می افتد که آمونیوم به آمونیاک(NH3) تبدیل شده ، تبخیر و از دسترس خارج می شود. PH و درجه حرارت بالای خاک باعث تبدیل آمونیوم به آمونیاک می شود. اگر دگرگونی در سطح خاک صورت گیرد ، تصعید و از دست رفتن آن بیشترمی شود.

شسته شدن نیترات عمدتاً در طول دوره زمستان و هنگام شخم زنی رخ می دهد . نفوذ آب حاصل از بارندگی ، نیترات باقیمانده و تجزیه شده را در زیر ناحیه ریشه ، آبشویی می کند . لذا تغذیه صحیح باعث افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه شده ، آسیب آبشویی در دوره رشد و بعد از آن را کاهش می دهد.

حالت دوم
دگرگونی نیتروژن هنگام استفاده از اوره

 

استفاده از کودهای حاوی نیتروژن معدنی به شکل اوره. کودهای آلی حاوی اشکال ترکیبی نیتروژن و آمونیوم هستند. هیدرولیز اوره توسط آنزیم های خاک ، اوره را به آمونیاک و گاز CO2 تبدیل می کند. بسته به دما ، هیدرولیز یک روز تا یک هفته طول می کشد PH. خاک اطراف دانه های اوره در طی این فرآیند به شدت افزایش یافته ، و این امر باعث تبخیر آمونیاک می گردد.
تبخیر آمونیاک زمانی اتفاق می افتد که آمونیوم به آمونیاک تبدیل شده و تصعید گردد. PH و درجه حرارت بالای خاک شرایط بهتری را برای تبدیل آمونیوم به آمونیاک ایجاد می کند . اگر تبدیل در سطح خاک صورت گیرد ، بیشترین تصعید رخ خواهد داد. این درشرایطی اتفاق می افتد که اوره روی سطح خاک پخش و بلافاصله با خاک مخلوط نگردد .
فرآیند نیتریتاسیون ، به وسیله باکتریهای خاکی ، آمونیوم را طی چند روز و چند هفته به نیترات تبدیل می کند. اکسید نیتروز و اکسید نیتریک در طی فرآیند تصعید می گردند. جذب نیترات به دلیل تحرک زیاد ذرات،سریع است. بیشتر گیاهان از این رو نیترات را بیش از آمونیوم ترجیح می دهند. جذب آمونیوم نسبت به نیترات کندتر است . آمونیوم توسط ذرات رس در خاک محصور شده وجهت جذب،ریشه ها باید خود را به آن برسانند ، لذا بیشتر آمونیوم می بایست قبل از جذب توسط گیاهان نیتراته گردد.
فرآیند نیتروژن زدایی در نبود اکسیژن (هنگام ورود آب به سیستم) بهتر صورت می گیرد. باکتریهای خاک نیترات ونیترید را به اکسید نیتروژن گازی ، اکسید نیتریک و نیتروژن تبدیل کرده و متصاعد می گردند. فرآیند تثبیت ، ازت معدنی را به ماده آلی خاک تبدیل می کند. فعالیت میکروب های خاک عمدتا توسط آمونیوم تحریک می شود. نیتروژن تثبیت شده بلافاصله برای جذب گیاه در دسترس نیست ، اما ابتدا نیاز به مواد معدنی دارد.تجزیه ماده آ لی خاک (وکود حیوانی) آمونیوم را در خاک آزاد می کند.
شسته شدن نیترات عمدتاً در طول دوره زمستان و هنگام شخم زنی رخ می دهد . نفوذ آب حاصل از بارندگی ، نیترات باقیمانده و تجزیه شده را در زیر ناحیه ریشه آبشویی می کند . لذا تغذیه صحیح باعث افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه شده ، آسیب آبشویی در دوره رشد و بعد از آن را کاهش می دهد.
نیترات آمونیوم مستقیماً توسط گیاهان جذب شده ، در حالی که اوره ابتدا باید تجزیه شود. از این رو نیترات آمونیوم کمتر از دسترس گیاه خارج شده ، و کمتر اثرات مخرب زیست محیطی دارد .

ممانعت از آبشویی نیتروژن در خاک

آمونیوم تحرک محدودی دارد ، و در معرض خطر آبشویی نیست. نیترات در خاک متحرک بوده ، و به سرعت توسط گیاهان جذب می شود. آمونیوم ، نیترات آمونیوم و اوره قبل از جذب به نیترات تبدیل می شوند.
بیشتر نیتروژن مستقیماً توسط گیاهان جذب شده ، وبخش کمی از آن در ماده آلی خاک تثبیت می گردد .
نیتروژن موجود در مواد آلی خاک از بین نمی رود ، اما لازم است که قبل از جذب گیاهان ، آن را رها سازی نماید. بخشی از نیتروژن تثبیت شده در طول فصل رشد ، آزاد شده ، و بخشی از آن بعدا رها می گردد. تجزیه نیتروژن ، موجب جذب سریع آن گردیده ، تثبیت آن در خاک کاهش می یابد. با استفاده از روشهای مناسب کشاورزی ، تا زمان برداشت محصول، تنها بخش بسیار کمی از کود نیتروژن مصرف شده ، به شکل نیترات باقی خواهد ماند.
کود های دامی حاوی نیتروژن ، که عمدتاً به صورت ترکیبات آلی می باشند ، مواد آلی خاک را تشکیل می دهند. این نیتروژن بلافاصله در دسترس گیاه نمی باشد. کود های دامی ، بخصوص اگر به شکل دوغاب باشند ، دارای نیتروژن آزاد بخصوص به شکل آمونیوم بوده ، و نسبت نیتروژن کود بسته به منابع آن متفاوت است.

آزاد سازی ماده آلی ، به تأمين نيتروژن خاك كمك می كند. میزان آزاد سازی متغیر است ، برای مثال ، رها سازی نیتروژن برای مراتع می تواند به بیش از 300 کیلوگرم در هکتار نیز برسد.

پس از برداشت ، میکروب ها در خاک مرطوب و گرم پاییز شرایط بهینه پیدا می کنند. چرا که گیاهی برای استفاده از نیترات تولید شده وجود نداشته ، لذا مستعد شستشو هستند.
در طول دوره رشد ، نیتروژن آزاد به جذب نیتروژن گیاه کمک می کند. تعیین دقیق ازت خاک با نمونه گیری و استفاده از ابزار دقیق کشاورزی از کود دهی بیش از حد جلوگیری کرده ، و آبشویی را کاهش می دهد.
بارندگی پاییز و زمستان سطح آبهای زیر زمینی را بالا می برد. در این دو فصل بیشتر نیترات باقیمانده آبشویی می گردد. در طول بهار و تابستان باران کمی وجود دارد ،و تبخیر از سطح شخم زده شده ، آبشویی را کاهش می دهد . لذا پایین نگه داشتن میزان باقیمانده نیترات تا حد امکان، بهترین راهکار در برابر آبشویی است.

نتیجه گیری :

 

آبشویی نیتروژن هنگامی اتفاق می افتد که نیروژن به فرم های آزاد ، توسط آبهای سطحی ناشی از بارندگی در فصول زمستان و پاییز شسته می شوند . کودهای معدنی حاوی نیتروژن ، بخصوص به فرم نیترات بلافاصله توسط گیاهان جذب می گردند. کودهای معدنی متناسب اگر در چند مرحله ، استفاده گردند موجب کاهش حوضچه های نیترات در خاک و پس از برداشت می گردند .

اثر NPK بر روی گیاه

پتاسیم یا همان پتاس یکی از سه ماده اصلی کود های ماکرو می باشد، و در تضمین محصولات سالم و بازدهی بهینه نقش اساسی دارد.این عنصر برای فعال سازی بیش از 80 آنزیم گیاهی مورد نیاز می باشد.
همچنین پتاسیم از طریق تنظیم نمودن فتوسنتز و تعرق گیاه ، نقشی اساسی در بهبود جذب آب و بهره برداری از آن، از ریشه تا شاخه را به عهده دارد.
پتاسیم همچنین جذب مواد مغذی را افزایش داده ،مصرف نیتروژن را بالا برده و تولید پروتئین را افزایش می دهد . همچنین سلامت کلی گیاه را تقویت کرده و موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها ، آفات و تنش تشنگی می گردد .
بدون شک مدیریت مناسب پتاسیم برای اطمینان از تولید محصولات سالم ، بهینه سازی باردهی و افزایش سودآوری حیاتی است.

اما کدام منبع تامین پتاسیم بهترین انتخاب می تواند باشد . پتاسیم می تواند از منابع بسیاری به دست آید،اما فقط پتاسیم بعلاوه سولفور که به عنوان سولفات پتاسیم شناخته می گردد ، بهترین منبع پتاسیم برای تغذیه گیاه می باشد.

بیایید نگاهی به برخی از عواملی که می بایست در نظر گرفت، بیندازیم.

پتاسیم به علاوه سولفور( SOP) و یا به شکل کلراید پتاسیم(MOP) پتاسیم بیشتری نسبت به سایر منابع رایج دارا می باشند .
مواد مغذی اضافه شده به این کودها نیز عاملی در قیمت گذاری آنها می باشد.
گوگرد موجود در سولفات پتاسیم ، غالباً به عنوان چهارمین ماده مغذی ماکرو معرفی می گردد.
این ماده نقش مهمی در فرایند های مختلفی که باعث رشد و توسعه بهینه گیاه می شود، ایفا کرده و در صورت تولید به شکل سولفات همراه با پتاسیم ، به راحتی در دسترس گیاهان جهت جذب خواهد بود .
از طرف دیگر MOP حاوی مقادیر بسیار بالایی از کلراید بوده و این نمک اضافی می تواند در اطراف ریشه تجمع یافته ، موجب کاهش جذب مواد مغذی گردیده، و در نتیجه بازدهی و کیفیت محصول را پایین آورد.
مشابه کلراید، شاخص نمک است ، کودهاي با شاخص نمك بالا مي توانند منجر به اثرات زيان آوري بر توسعه محصول و سيستم هاي خاكی گردند.
کودهای پتاسه سولو، که تقریباً بدون کلراید است، غنی ترین منبع پتاسیم، و حاوی کمترین نمک ممکن می باشد، و به این دلیل، SOP انعطاف پذیری بیشتری را در زمان کاربرد، بدون خطرات ناشی از ایجاد نمک در خاک داراست .
به همین دلیل ، پتاسیم به شکل سولفات ، مهم ترین منبع انتخاب و تامین پتاسیم برای کشاورزانی گردیده است که خواهان بالاترین کیفیت محصول و حداکثر عملکرد می باشند.