نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی – اهواز

گزارش تصویری از بازدید کنندگان غرفه کشت بن آسیا در نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، دام،طیور،شیلات و آبزیان، دامپزشکی