اُرگانـزا 15-5-10

شماره ثبت ماده کودی : 88510
اُرگانـزا 15-5-10
ارگانیک NPK

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی : 88510
شرکت تولید کننده : گرین مکس بایوساینس
شرکت وارد کننده: حنان نهاده آسیا
بسته بندی : یک کیلوگرمی و 10 کیلوگرمی
تاریخ انقضاء: 5 سال پس از تولید

آنالیز محصول :

عنصر درصد
نیتزوژن کل 15%
فسفر قابل استفاده 5%
پتاسیم محلول در آب 10%
منیزیم محلول 1%
اسید آمینه آزاد 2%
اسید هیومیک 3%
اسید فولویک 5%
مواد آلی 12%
حلالیت 350gr/lit