وتاسول

شماره ثبت ماده کودی: 84190
قارچ کش قوی
گوگرد وتابل 90%

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 84190
کشور تولید کننده : چین
شرکت وارد کننده : شرکت کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • خاصیت قارچ کشی
  • خاصیت کنه کشی و حشره کشی
  • ساخت پروتئین و بهبود کیفیت میوه
  • افزایش حلالیت فسفر و کاهش مصرف کودهای فسفره

آنالیز محصول :

عنصر درصد
سولفور 90%
سایر افزودنی ها 10%