فریزبُــن

شماره ثبت ماده کودی: 34320
محلول اختصاصی کاهش سرمازدگی
محلول ضد سرما

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 34320
کشور تولید کننده: چین
شرکت توزیع کننده: کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تنش های دما
  • افزایش بهره وری و عملکرد محصول
  • افزایش میزان کیفی و کمی گل دهی ، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدی
  • کاهش ریزش جوانه گل و میوه های تازه تشکیل شده

آنالیز محصول :

عنصر درصد
منگنز محلول 0/29%
بُر محلول 0/03%
روی محلول 0/17%
آهن محلول 0/3%
مس محلول 0/12%
پتاسیم محلول 4%
اسید سالیسیلیک 2%