بُنســـــول

شماره ثبت ماده کودی  : 23465
تنظیم کننده PH
گوگرد مایع

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 23465
کشور تولید کننده : چین
شرکت وارد کننده : شرکت کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • بهبود کیفیت و کمیت محصول
  • کنترل کننده آفات و بیماری ها از طریق محلول پاشی
  • اصلاح کننده و کاهش دهنده PH خاک همراه با آب آبیاری
  • دور کننده ، و از بین برنده آفات از طریق محلول پاشی
  • قابلیت استفاده جهت محصولات زارعی ، باغی و گلخانه ای

آنالیز محصول :

عنصر درصد
گوگرد 17%
پتاسیم 13%