بُنفـــر

شماره ثبت ماده کودی: 36794
تأمین عنصر کلیدی آهن
آمینو کلات آهن 10%
ترکیبات سازنده : آمینو اسید ،کلات آهن

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 36794
تاریخ انقضا : 3سال پس از تولید
شرکت تولید کننده : پردیس طلایی
شرکت توزیع کننده : کشت بن آسیا
حجم خالص: 1 کیلوگرم

ویژگی ها :

  • بهبود عملکرد ،کیفیت و رنگ محصول.
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های محیطی.
  • تامین عنصر آهن مورد نیاز گیاه و کمک به پروتئین سازی.
  • افزایش تولید کلروفیل،بهبود سنتز و افزایش جذب اکسیژن.

آنالیز محصول :

عنصر درصد
کلات آهن 10%
اسید آمینه کل 50%

دستورالعمل استفاده :

محصول میزان مصرف
محصولات زراعی و صیفی جات محلول پاشی :6-2 کیلوگرم در 800-400 لیتر آب-برای یک هکتار
میوه های دانه دار هسته دار محلول پاشی :4-2 کیلوگرم در 800-400 لیتر آب-برای یک هکتار
انگور آب آبیاری 5-2.5 کیلوگرم-برای 1 هکتار
درختچه های زینتی و چمن محلول پاشی: 4-2کیلوگرم در 400-200لیتر آب-برای یک هکتار

هشدارهای عمومی :

  • دور از نور مستقیم خورشید ،رطوبت و در دمای 40-35درجه سانتی گراد نگهداری شود.
  • هنگام محلول پاشی،زمین نمی بایست در وضعیت تشنگی باشد.
  • محلول پاشی هنگام غروب آفتاب و یا صبح زود صورت پذیرد.