بُنزیک

شماره ثبت ماده کودی : 45454
تأمین عنصر کلیدی روی
آمینو کلات روی 10%
ترکیبات سازنده : آمینو اسید ،کلات روی

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی : 45454
تاریخ انقضا : 3سال پس از تولید
شرکت تولید کننده : پردیس طلایی
شرکت توزیع کننده : کشت بن آسیا
حجم خالص: 1 کیلوگرم

<strong>ویژگی ها :</strong>
<ul>
<li>تقویت گرده افشانی ،جوانه زنی بذر و باز نمودن روزنه های گیاهی.</li>
<li>افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های مختلف محیطی.</li>
<li>افزایش سنتز پروتئین در گیاه و افزایش عملکرد.</li>
<li> تثبیت فیزیولوژیک ازت،کاهش تجمع نیترات،بهبود عطر و طعم میوه ها.</li>
<li>تقویت سیستم ریشه زایی و افزایش طول عمر محصول.</li>
</ul>

<strong>آنالیز محصول :</strong>
<table width=”514″>
<tbody>
<tr>
<td style=”text-align: center;” width=”199″><strong>عنصر</strong></td>
<td style=”text-align: center;” width=”315″><strong>درصد</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”199″>کلات روی</td>
<td style=”text-align: center;” width=”315″>10%</td>
</tr>
<tr>
<td width=”199″>اسید آمینه کل</td>
<td style=”text-align: center;” width=”315″>50%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<strong>دستورالعمل استفاده :</strong>
<table style=”height: 153px;” width=”713″>
<tbody>
<tr>
<td style=”text-align: center;” width=”128″><strong>محصول</strong></td>
<td style=”text-align: center;” width=”157″><strong>میزان مصرف</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”128″>محصولات زراعی و صیفی جات</td>
<td width=”346″>محلول پاشی: 3-1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب</td>
</tr>
<tr>
<td width=”346″>میوه های دانه دار هسته دار</td>
<td width=”128″>محلول پاشی: 3-2 کیلوگرم در 1000 لیتر اب</td>
</tr>
<tr>
<td width=”128″>انگور</td>
<td width=”346″>آب آبیاری: 3-2 کیلوگرم برای هکتار</td>
</tr>
<tr>
<td width=”128″>درختچه های زینتی و چمن</td>
<td width=”157″>محلول پاشی: 2-1 کیلوگرم در1000 لیتر آب</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<strong>هشدارهای عمومی :</strong>
<ul>
<li>دور از نور مستقیم خورشید ،رطوبت و در دمای 40-35درجه سانتی گراد نگهداری شود.</li>
<li>هنگام محلول پاشی،زمین نمی بایست در وضعیت تشنگی باشد.</li>
<li>محلول پاشی هنگام غروب آفتاب و یا صبح زود صورت پذیرد.</li>
</ul>