بُنامید

شماره ثبت ماده کودی: 45454
افزایش مقاومت گیاه
اسید آمینه 85%
ترکیبات سازنده: آمینو اسید ،ازت

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 45454
تاریخ انقضا: 3سال پس از تولید
شرکت تولید کننده: پردیس طلایی
شرکت توزیع کننده: کشت بن آسیا
حجم خالص: 1 و 5 کیلوگرم

ویژگی ها :

  • تقویت گرده افشانی ،جوانه زنی بذر و باز نمودن روزنه های گیاهی.
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های مختلف محیطی.
  • افزایش سنتز پروتئین در گیاه و افزایش عملکرد.
  • تثبیت فیزیولوژیک ازت،کاهش تجمع نیترات،بهبود عطر و طعم میوه ها.
  • تقویت سیستم ریشه زایی و افزایش طول عمر محصول.

آنالیز محصول :

عنصر درصد
اسید آمینه 85%
ازُت 4%

دستورالعمل استفاده :

محصول میزان مصرف
درختان میوه 2-1 کیلوگرم در هکتار – مصرف خانگی 4-3 کیلوگرم
سبزی و صیفی 2-1 کیلوگرم در هکتار – مصرف خانگی 4-3 کیلوگرم
درختان و درختچه های زینتی 2 در هزار لیتر – 2تا3 بار در طول فصل رشد
گلهای زینتی و نشایی و چمن هر20گرم جهت 100 متر مربع چمن و یا نشا گلهای زینتی
روش مصرف محلول پاشی

هشدارهای عمومی :

  • دور از نور مستقیم خورشید ،رطوبت و در دمای 40-35درجه سانتی گراد نگهداری شود.
  • هنگام محلول پاشی،زمین نمی بایست در وضعیت تشنگی باشد.
  • محلول پاشی هنگام غروب آفتاب و یا صبح زود صورت پذیرد.