گرند هیوم 100

شماره ثبت ماده کودی : 51178
هیومات پتاسیم ممتاز

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی : 51178
شرکت تولید کننده : گرین مکس بایوساینس
شرکت وارد کننده: حنان نهاده آسیا
بسته بندی : یک کیلوگرمی و 10 کیلوگرمی
تاریخ انقضاء: 5 سال پس از تولید

آنالیز محصول :

عنصر درصد
پتاسیم محلول در آب 10%
مواد هیومیکی کل 80%
اسید هیومیک 65%
اسید فولویک 15%
رطوبت 12%
میزان اشباع 300 gr/lit