بُنسیلک

شماره ثبت ماده کودی: 44844
افزایش دهنده استحکام و جلوگیری از ورس
محلول سیلیس پتاس

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی: 44844

شرکت وارد کننده : شرکت کشت بن آسیا

ویژگی ها :

  • افزایش عملکرد غلات
  • افزایش استحکام و تعداد ساقه و جوانه های انتهایی
  • افزایش مقاومت غلات بخصوص برنج در برابر ورس و بلاست
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی و بیماری های قارچی
  • افزایش مقاومت درختان باغی بخصوص پسته در برابر خسارت حشرات مکنده

آنالیز محصول :

عنصر درصد
سیلیسیم 26%
پتاسیم 13%
چگالی 1/34

دستورالعمل استفاده :

محصول روش مصرف میزان مصرف
آب آبیاری
محلول پاشی 2- 5/1 کیلو گرم در هزار لیتر آب
بذور بذر مال 1- 5/0 کیلوگرم به ازاء هر 100 کیلوگرم بذر

هشدارهای عمومی :