گرندفول 500

شماره ثبت ماده کودی : 51178
فولوات پتاسیم

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی : 51178
شرکت تولید کننده : گرین مکس بایوساینس
شرکت وارد کننده: حنان نهاده آسیا
بسته بندی : یک کیلوگرمی و 10 کیلوگرمی
تاریخ انقضاء: 5 سال پس از تولید

آنالیز محصول :

عنصر درصد
نیتروژن کل 4%
پتاسیم محلول در آب 9%
اسید فولویک 50%
اسید آمینه آزاد 8%
مواد آلی 70%
رطوبت 5%
ریز مغذی 0.2%