گرند آمینو 500

شماره ثبت ماده کودی : 527340
اسید آمینه 50 درصد

توضیحات

شماره ثبت ماده کودی : 527340
شرکت تولید کننده : گرین مکس بایوساینس
شرکت وارد کننده: حنان نهاده آسیا
بسته بندی : یک کیلوگرمی و 10 کیلوگرمی
تاریخ انقضاء: 5 سال پس از تولید

آنالیز محصول :

عنصر درصد
نیتروژن کل 8%
اسید آمینه کل 50%
اسید آمینه آزاد 45%
رطوبت 4%